ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນແລະດາວເຄາະເຕີບໂຕ

Strengthening Our Community of Learning

McKnight convenes national leaders to inform our Climate and Communities programs.

Building Just and Sustainable Global Food Systems

The Global Collaboration for Resilient Food Systems builds on our deep roots in local communities to create a groundswell of global impact.

Taking Bold and Equitable Climate Action

McKnight announces the refined goal and strategic pathways for the Midwest Climate & Energy program.

Streamlining Grantmaking

McKnight ກຳ​ລັງ​ປ່ຽນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທີ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ, ຄ່ອງ​ຕົວ, ແລະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

McKnight advances climate solutions in the Midwest; builds an equitable and inclusive Minnesota; and supports the arts, global food systems, and neuroscience.

ພາສາລາວ