ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
ຊາວກະສິກອນໃນເຂດ Huancavelica ໃນເຂດ Andes ເປຣູຄົ້ນຫາແນວພັນມັນຕົ້ນພື້ນເມືອງທີ່ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ສິນເຊື່ອຮູບພາບ: Grupo Yanapai

ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກສໍາລັບລະບົບອາຫານທີ່ທົນທານຕໍ່

ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ: ປູກຝັງລະບົບສະບຽງອາຫານທີ່ທົນທານຕໍ່ທົ່ວໂລກໂດຍການເຊື່ອມສານການຄົ້ນຄວ້າດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ການປະຕິບັດ ແລະອິດທິພົນຂອງຊາວກະສິກອນເປັນໃຈກາງ.

The Global Collaboration for Resilient Food Systems—formerly called the Collaborative Crop Research Program (CCRP)—works to ensure a world where all have access to nutritious food that is sustainably produced by local people. We do this through collaborative agroecological systems research and knowledge-sharing that strengthen the capacities of smallholder farmers, research institutes, and development organizations.

Our Approach: We take a holistic, ecosystem approach to agriculture, supporting research and partnerships that lead to increased crop productivity, improved livelihoods, better nutrition, and increased equity. We focus our support in three communities of practice in 10 countries located in the high Andes and Africa. We leverage the relationships, networks, and evidence that have been created to advance deep transformations in local, regional, and global food systems. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ກະ​ລຸ​ນາ​ບັນ​ທຶກ: The program has a closed application process with occasional targeted open calls. Requests for funding are only accepted from those have been invited to apply or in response to targeted open calls. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

Global Foods

2023 Grantmaking at a Glance
View Recent Grants

69ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 

$9Mການຊໍາລະເງິນ

ພາສາລາວ