ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ການຄຸ້ມຄອງ

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາກັບຄວາມໂປ່ງໃສ

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງມູນນິທິ

ສູນການປະດິດສ້າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ກຸ່ມວິໄຈທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ, ການສື່ສານແລະຜົນກະທົບໂດຍລວມ. ມັນສ້າງລາຍງານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນທຸກໆສາມປີ. ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດພົບໄດ້ໃນສາມຂອງສາມຄັ້ງນີ້:

2016 ລາຍວຽກການຮັບຮູ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
2013 ລາຍວຽກການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ບົດລາຍງານການຮັບຮູ້ Grantee ປີ 2010

Board Governance

ໃນຖານະເປັນພື້ນຖານຄອບຄົວ, McKnight ແມ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກໍາມະການເຖິງ 12 ຄົນເຊິ່ງລວມທັງຜູ້ອໍານວຍການຜູ້ທີ່ເປັນລູກຫລານຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ອໍານວຍການຊຸມຊົນ (ຕົວຢ່າງ, ບໍ່ແມ່ນຄອບຄົວ). ໃນການກໍານົດສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຊຸມຊົນໃຫມ່ຄະນະກໍາມະການ McKnight ພິຈາລະນາຄວາມສາມາດແລະປະສົບການຂອງຜູ້ອໍານວຍການທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້, ສະມາຊິກຊຸມຊົນໃຊ້ເງີນ 3 ປີ; ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີແມ່ນຕ້ອງການຫຼັງຈາກສາມເງື່ອນໄຂໃນການຕິດຕໍ່ກັນ.

ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານງານ (ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບປະທານ, ການທົບທວນປະທານປະຈໍາປີແລະການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການ), ການຄຸ້ມຄອງ ຄະນະກໍາມະການ (ຄະນະກໍາມະການລົງທຶນແລະຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ) ແລະຄະນະກໍາມະການການລົງທືນ (ໂອກາດການລົງທຶນ, MDIs, ແລະ PRIs).

Compensation Philosophy

ມູນນິທິ McKnight ແມ່ນເພື່ອຮັກສາໂຄງການຊົດເຊີຍທັງຫມົດທີ່ສອດຄ່ອງ, ຍຸດຕິທໍາແລະມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທີ່ດຶງດູດແລະຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງເພື່ອສົ່ງເສີມພາລະກິດຂອງມູນນິທິ. ມູນລະນິທິໃຊ້ຂໍ້ມູນການຊົດເຊີຍແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກພື້ນຖານສ່ວນຕົວທີ່ມີຂະຫນາດຊັບສິນໃນຄວາມໃກ້ຊິດທີ່ເຫມາະສົມກັບຊັບສິນຂອງ McKnight ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງມາດຕະຖານ.

ນະໂຍບາຍຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈ

ໃນຂະນະທີ່ມູນນິທິໄດ້ຍອມຮັບວ່າຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີທ່າແຮງອາດຈະເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ, ພວກເຮົາເຮັດຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈັດການກັບພວກເຂົາໂດຍການເປີດເຜີຍຢ່າງເຕັມທີ່. ລະຫວ່າງບັນດາຂະບວນການອື່ນໆ, ຄະນະກໍາມະ McKnight ແລະສະມາຊິກພະນັກງານແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈໃນແຕ່ລະປີ.

ນີ້ແມ່ນບົດຄັດຫຍໍ້ຈາກຄູ່ມືພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ:

ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງຄວາມສົນໃຈຈະລະບຸຄວາມສໍາພັນທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຕົວເອງຫຼືຮັບຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງຫຼືຮັບຮູ້. ປະທານຄະນະກໍາມະການ, ທີມງານຜູ້ນໍາຫນ້າອາວຸໂສແລະຄະນະກໍາມະການຈະທົບທວນສະຫຼຸບສັງລວມຂອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈທີ່ສໍາເລັດ.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບຫຼືການຮັບຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງ, ທ່ານຄວນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແລະລວບລວມຕົວທ່ານເອງຈາກການສົນທະນາແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແລະການລ້າງດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໃນກອງປະຊຸມເວລາປະຊຸມ, ທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເມື່ອການສົນທະນາກ່ຽວກັບມູນລະນິທິເກີດຂື້ນໃນອົງການທີ່ມີບັນດາພະນັກງານຫຼືສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນັກງານຫຼືສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານຄວນເອົາໃຈໃສ່ຈາກການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ພະນັກງານຂອງໂຄງການແລະສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີທັນໃດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຜູ້ກູ້ຢືມຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີເງີນທີ່ມີເງີນໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງໂຄງການ.

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ມູນນິທິ McKnight ແມ່ນມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ແລະການລວມເຂົ້າເປັນມູນຄ່າຫຼັກ.  

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແລະໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາ; ແລະພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້.

ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທໍາ: ພວກເຮົາສອດຄ່ອງນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດແລະຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນຂອງເຊື້ອຊາດ, ວັດທະນະທໍາແລະສະຖານະພາບເສດຖະກິດມີໂອກາດທີ່ຈະເຕີບໂຕຢ່າງແທ້ຈິງ.

ລວມ: ພວກເຮົາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທຸກຄົນຮູ້ສຶກມີຄຸນຄ່າແລະເຄົາລົບ.

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍານີ້ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິພາບຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງແລະມັນຈະເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການປັບປຸງຊີວິດຂອງຄົນໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ. ເສດຖະກິດແລະເສດຖະກິດຂອງລັດ Minnesota ຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Mni Sota Makoce ໂດຍ Dakota, ຂື້ນຢູ່ກັບໂອກາດໃນການລວມແລະເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບທຸກຄົນ.

ອ່ານເຕັມ statement.

ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ

ລາຍງານທາງການເງິນທີ່ຜ່ານມາຫຼ້າສຸດຂອງ McKnight, ການກວດສອບປະຈໍາປີແລະຂໍ້ມູນພາສີສາມາດພົບໄດ້ ທີ່ນີ້.

ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ

ຄໍາຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍການລົງທືນຂອງ McKnight ແມ່ນມີຢູ່ ທີ່ນີ້

Whistleblower Procedures

McKnight ມີລະບົບຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຍົກລະດັບບັນຫາຕ່າງໆຜ່ານທາງຊ່ອງທາງພາຍໃນແລະຜ່ານສາຍດ່ວນທີ່ເປັນຄວາມລັບ.

ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍຈາກປື້ມຄູ່ມືພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຮົາຈັດການກັບຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເຕືອນ:

ມູນນິທິ McKnight ແມ່ນຫມັ້ນສັນຍາກັບມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຄວາມເປີດເຜີຍ, ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນກົນໄກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລະພະນັກງານອື່ນໆໃນການເວົ້າຄວາມກັງວົນໃນລັກສະນະທີ່ຮັບຜິດຊອບແລະປະສິດທິຜົນ.

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຄວາມສົນໃຈສາທາລະນະ, ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1999, ໃຫ້ການປົກປ້ອງຕາມກົດຫມາຍແກ່ພະນັກງານຕໍ່ກັບການປະຕິເສດຫຼືຖືກລົງໂທດໂດຍນາຍຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໄດ້ຄົ້ນພົບຜິດປະຕິບັດຫຼືການບໍ່ເຫມາະສົມ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຕັດສິນທາງດ້ານການເງິນຫຼືທຸລະກິດຂອງມູນນິທິໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາເລື່ອງໃດໆທີ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ການຂັດແຍ້ງ, ການຮ້ອງທຸກ, ວິໄນຫຼືຂັ້ນຕອນອື່ນໆ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ມູນນິທິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຮ້ອງທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານພາຍໃນແລະໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ກະລຸນາໃຊ້ສາຍດ່ວນທີ່ເປັນຄວາມລັບ. ປະຕິບັດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງສາຍດ່ວນແລະສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ເມື່ອທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມກັງວົນ.

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫລືພະນັກງານອື່ນໆໃນການສ້າງຄວາມກັງວົນໃນລະດັບພາຍໃນແລະຢູ່ໃນລະດັບສູງແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດຫລືບໍ່ເຫມາະສົມ. ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມກັງວົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຈາກສາທາລະນະແລະອາດຈະຖືກກວດສອບແຍກກັນຢ່າງຫນ້ອຍແຕ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເອີ້ນຂອງວິທີການອື່ນເຊັ່ນ:
ລະບຽບວິໄນ. ຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ອາດປະກອບມີ:

  • ການກະທໍາຜິດທາງດ້ານການເງິນຫຼືສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຫຼືການສໍ້ໂກງ
  • ບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະທາງກົດຫມາຍຫຼືກົດຫມາຍ
  • ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ກິດຈະກໍາຄະດີອາຍາ
  • ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຫຼືພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
  • ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ

ການບໍ່ປະຕິເສດແລະການປົກປ້ອງພະນັກງານອື່ນໆ
a ການປົກປ້ອງ. ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງໃຫ້ທ່ານຖ້າທ່ານເປີດເຜີຍຄວາມກັງວົນດັ່ງກ່າວ
ສະຫນອງການເປີດເຜີຍໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້:

  • ໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ດີ;
  • ໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ສົມເຫດສົມຜົນວ່າມັນມັກຈະສະແດງຄວາມຜິດຫລືບໍ່ເຫມາະສົມ;
  • ກັບບຸກຄົນທີ່ເຫມາະສົມ (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

ບໍ່ມີພະນັກງານໃດຈະໄດ້ຮັບການຕອບແທນສໍາລັບການລາຍງານຄວາມເຊື່ອທີ່ດີກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດຫມາຍລັດຖະບານກາງ, ລັດ, ຫຼືທ້ອງຖິ່ນຫຼືກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຖານຫຼືການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຫຼືອົງການຂອງລັດອື່ນ.

b ຄວາມລັບ. ມູນມໍລະດົກ McKnight ຈະປະຕິບັດການເປີດເຜີຍທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນຄວາມລັບທີ່ເປັນໄປໄດ້.

c Anonymous Allegations ນະໂຍບາຍນີ້ສົ່ງເສີມບຸກຄົນທີ່ຈະໃສ່ຊື່ຂອງພວກເຂົາເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ພວກເຂົາເຮັດ. ຄວາມກັງວົນສະແດງອອກໂດຍບໍ່ມີນາມສະກຸນແມ່ນຍາກທີ່ຈະສືບສວນ.

ຂັ້ນຕອນສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ມູນນິທິສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມເຊື່ອທີ່ດີຕໍ່ການລະເມີດກົດຫມາຍລັດຖະບານ, ລັດຫຼືທ້ອງຖິ່ນທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບນີ້ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກແມ່ນກົງກັບ VP of Operations ຫຼືໃນວິທີໃດຫນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາ ຂອງ VP of Operations. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄໍາຮ້ອງທຸກນີ້ຄວນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ VP of Finance and Compliance ຫຼືປະທານາທິບໍດີ.

ໄລຍະເວລາ
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຮ້ອງທຸກເຫຼົ່ານີ້, ຊຶ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສືບສວນພາຍໃນແລະ / ຫຼືຕໍາຫຼວດ, ມັນບໍ່ສາມາດຈັດວາງເວລາທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການສືບສວນດັ່ງກ່າວ. ພະນັກງານສືບສວນຄວນຮັບປະກັນວ່າການສືບສວນຈະດໍາເນີນການໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບແລະຄວາມເລິກຂອງການສືບສວນດັ່ງກ່າວ.

the glasspockets logo which has a blue background and black and white writing

Transparent and Accountable
ພ້ອມກັບຫຼາຍກ່ວາ 100 ພື້ນຖານອື່ນໆ, ມູນນິທິ McKnight ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງອົງການ ການລິເລີ່ມ GlassPockets, ເຊິ່ງສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ມີການເປີດກວ້າງກວ່າເກົ່າຈາກຂົງເຂດການກຸສົນ. ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສແຊ້ມແຊ້ມແລະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນການຊຸກຍູ້ເຂດແດນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງພື້ນຖານ. ນີ້, ພວກເຮົາສະ ເໜີ ນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດການປົກຄອງຂອງພວກເຮົາ.

Champion Level Gold Badge for GlassPockets
ພາສາລາວ