ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
ງານຊຸມນຸມ All For For ພະລັງງານສະອາດຢູ່ທີ່ Minnesota State Capitol (ພຶດສະພາ, 2019). ເຄຼດິດຮູບພາບ: ແຄມເປນ 100%, ຖ່າຍໂດຍ Ryan Stopera

Midwest Climate & Energy

ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການ: Take bold and urgent action on the climate crisis by dramatically cutting greenhouse gas emissions and advancing an equitable clean energy transition.

The Midwest Climate & Energy program focuses on reducing greenhouse gas emissions, at scale, as quickly as possible in the Midwest. Remaining steadfast to our pursuit of equity and justice bolstered by a healthy democracy, McKnight engages the communities and diverse viewpoints across public and private sectors in the region. We pursue ambitious and equitable climate goals through grants, investments, convenings, and community engagement.

ວິທີການສະຫມັກ

The Midwest Climate & Energy program accepts proposals from organizations in Minnesota, Wisconsin, and Iowa. Other Midwest states remain invite-only.  We will make a funding decision within three months of receiving your inquiry. Learn more about ວິທີການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້.

Midwest Climate & Energy

2023 Grantmaking at a GlanceView Recent Grants

141ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 

$32Mການຊໍາລະເງິນ

ພາສາລາວ