ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

For Grantseekers

ພວກເຮົາສະຫນອງການສະຫນອງທຶນໃນຫຼາຍໆເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ, ແຕ່ລະຄົນມີຂັ້ນຕອນແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຕົນເອງ. ຂ້າງລຸ່ມ, ທ່ານຈະຊອກຫາສະຫຼຸບສັ້ນໆກ່ຽວກັບໂອກາດທາງການເງິນທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານທົບທວນຄືນ ໂປລແກລມສ່ວນ ແລະ ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ ຫນ້າສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

Arts

The Arts ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນສິລະປິນທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນລັດ Minnesota. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂຄງການ, ແລະໂຄງການທີ່ປະຕິບັດການປະຕິບັດສິລະປະທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາຍັງສະຫນັບສະຫນູນແລະປະຕິບັດຕໍ່ການຮ່ວມມື, ຄວາມຮູ້ແລະນະໂຍບາຍໃນທ້ອງຖິ່ນແລະລະດັບຊາດທີ່ສົ່ງເສີມມູນຄ່າຂອງວຽກງານຂອງນັກສິລະປະໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

ອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບແລະເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກຂອງພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໂດຍຜ່ານ McKnight.

ບຸກຄົນສາມາດສະຫມັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານຄະນະສິລະປະທ້ອງຖິ່ນຫຼືສະມາຄົມສິລະປະໂດຍຜ່ານຫນຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. ນັກສິລະປິນກາງຂອງ Minnesota ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ Forecast Public Art. ເມື່ອປີຫນຶ່ງ, ຄະນະກໍາມະການເລືອກເອົາສິລະປິນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກສິລະປິນທີ່ໂດດເດັ່ນ.

ວິທີການສະຫມັກຂໍເອົາລາງວັນສິລະປະ
McKnight Artists Fellowships
Regional Arts Council Grants
ກໍານົດສິລະປິນສໍາລັບລາງວັນສິລະປິນ McKnight ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
Midcareer Public Art Grants

ການສຶກສາ

The ການສຶກສາ ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄວາມຍືນຍົງມີຄວາມຍືນຍົງແລະມີຄວາມຍືນຍົງໃນການສຶກສາໂດຍການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂອງນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະມີປະສິດຕິຜົນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະຫນອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການສຶກສາຫຼືຄອບຄົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫຼັງຈາກສອບຖາມສອບເສັງພະນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເລືອກຈະໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອສະຫນອງທຶນ.

ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂະບວນການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ປິດເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງການກະກຽມດ້ານການສຶກສາໃຫມ່. ຂໍ້ສະເຫນີສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກອົງການທີ່ຖືກເຊີນໄປໃຊ້.

ມູນນິທິບໍ່ຍອມຮັບການຮ້ອງຂໍເງິນທຶນໃນໂຄງການທີ່ໃຊ້ເວລາອອກນອກໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ. Youth Partners ຂອງພວກເຮົາຍອມຮັບຂໍ້ສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຂດການພັດທະນາຊາວຫນຸ່ມເລືອກ.

ວິທີການສະຫມັກຂໍທຶນການສຶກສາ
Youthprise

ສາກົນ

The ສາກົນ ໂຄງການປະກອບດ້ວຍສອງໂຄງການຍ່ອຍ.

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າປູກພືດຮ່ວມ (CCRP) ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນໂລກທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງທີ່ຜະລິດໂດຍປະຊາຊົນຢ່າງຍືນຍົງທີ່ຢູ່ ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາໃນ 12 ປະເທດໃນອາຟຣິກກາແລະອາເມລິກາໃຕ້

CCRP ມີຂະບວນການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ປິດລົງດ້ວຍການໂທເປົ້າຫມາຍບາງຄັ້ງສໍາລັບແນວຄວາມຄິດ. ການຮ້ອງຂໍເງິນທຶນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບພຽງແຕ່ຈາກອົງການທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໃຊ້ຫຼືໃນການຕອບຕໍ່ການໂທເປົ້າຫມາຍ.

ກະລຸນາສັງເກດ: ຫຼັງຈາກການສະຫນອງເງິນທຶນ 35 ປີແລ້ວ, ມູນນິທິ McKnight ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນປີ 2021. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍອມຮັບການສະເຫນີທຶນໃຫມ່. ຫຼັງຈາກການປະເມີນຜົນລະອຽດຂອງໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂອກາດພື້ນຖານແລະບູລິມະສິດຕ່າງໆ, ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບວ່າມັນຈະດີທີ່ສຸດເພື່ອປັບປຸງວຽກງານສາກົນຂອງຕົນ. ພວກເຮົາເຄົາລົບນັບຖືຄວາມສໍາພັນທີ່ເຮົາເຄີຍສ້າງຢູ່ໃນຊຸມຊົນແລະຂໍຂອບໃຈທຸກໆຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຍືນຍົງແລະປົກປ້ອງສິດທິຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ວິທີການສະຫມັກຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ

Midwest Climate & Energy

The Midwest Climate & Energy ໂຄງການສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນູນດ້ານອາກາດແລະພະລັງງານໃນພາກກາງຂອງປະເທດ. ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະມີຂະແຫນງພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ແຂງແຮງແລະມີກໍາໄລ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການກະທໍາ.

ໂຄງການສະພາບອາກາດແລະພະລັງງານຂອງ Midwest ນໍາໃຊ້ຂະບວນການປະຕິບັດທີ່ປິດ. ຂໍ້ສະເຫນີສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກອົງການທີ່ຖືກເຊີນໄປໃຊ້.

Minnesota Initiative Foundations

The Minnesota Initiative Foundations ແມ່ນຫົກພື້ນຖານພາກພື້ນເອກະລາດທີ່ເຮັດໃຫ້ Greater Minnesota ເຂັ້ມແຂງ. ສະຫມັກຂໍເງິນກູ້ຢືມຫຼືການກູ້ຢືມເງິນຂະຫນາດນ້ອຍທຸລະກິດໂດຍກົງຜ່ານພື້ນຖານໃນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງທ່ານ.

MN Initiative Foundations

Mississippi River

The Mississippi River ໂຄງການເຮັດວຽກເພື່ອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງແມ່ນ້ໍາ Mississippi. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຟູລະບົບນິເວດທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນແລວເສດຖະກິດແລະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງການກະສິກໍາໃນສີ່ລັດຢູ່ຕາມເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງແມ່ນ້ໍາ Minnesota, Wisconsin, Iowa ແລະ Illinois.

ວິທີການສະຫມັກຂໍເອົາລັດ Mississippi River Grant

Neuroscience

ກອງທຶນມວຍ McKnight ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາ ແມ່ນອົງການການກຸສົນເປັນເອກະລາດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງສະຫມອງແລະພຶດຕິກໍາ. ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າແບບໃຫມ່ຜ່ານສາມລາງວັນປະຈໍາປີສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດສ່ວນບຸກຄົນໃນສະຫະລັດ.

Memory & Cognitive Disorder Awards
ລາງວັນ Scholar
Technology Awards

Region & Communities

The Region & Communities (R & C) ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີປະໂຫຍດແລະຂະຫຍາຍໂອກາດສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະພັດທະນາໂດຍການເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຍືນຍົງ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການວາງແຜນແລະການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີສິ່ງແວດລ້ອມດີແລະມີຄວາມສະເຫມີພາບທາງດ້ານສັງຄົມ. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນຍຸດທະສາດທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ມີລາຄາຖືກແລະສົ່ງເສີມເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

ວິທີການສະຫມັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ R & C

ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México كِسوَهِل Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ