ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

ກະລຸນາສັງເກດ: McKnight ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການກັບຄືນທີ່ປອດໄພແລະຖືກສົ່ງກັບຫ້ອງການສໍາລັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ. ຈົນກ່ວາພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງເຕັມທີ່ນີ້, ບາງສະມາຊິກໃນທີມຂອງພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງອີເມວ.

ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ດ້ານການບໍລິຫານ

Tonya Allen Headshot

Tonya Allen

ປະທານປະເທດ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Kara Inae Carlisle

ຮອງປະທານປະເທດຂອງໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Na Eng

ຜູ້ອໍານວຍການສື່ສານ 

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Nichol Higdon headshot

Nichol Higdon

ຮອງປະທານບໍລິສັດການເງິນແລະການດໍາເນີນງານ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Elizabeth McGeveran

Elizabeth McGeveran

ຜູ້ອໍານວຍການການລົງທຶນ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

ພະນັກງານ

Kim Anderson Headshot

Kim Anderson

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທົ່ວໄປ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Robyn Browning Headshot

Robyn Browning

ແຜນງານແລະສະມາຄົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Therese Casey

Therese Casey

ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການເງິນ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Sarah Christiansen

ຊາຣາຄຣິສຕຽນ

ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Flannery Clark

ຄະນະປະສານງານແລະຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Headshot of DeAnna Cummings

DeAnna Cummings

ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Tenzin Dolkar Headshot

Tenzin Dolkar

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Stephanie Duffy

ຜູ້ ອຳ ນວຍການດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະການ ດຳ ເນີນງານຂອງໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Grace Fredrickson

ນັກບັນຊີອະນຸບານ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Erin Imon Gavin

ຜູ້ ອຳ ນວຍການການລວມໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Sarah Hernandez

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Kelsey Johnson Headshot

Kelsey Johnson

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Joel Krogstad

Joel Krogstad

ໂຄງການສາກົນແລະສະມາຄົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Shelly Langford Headshot

Shelly Langford

Accountant

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Rita Lee

ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນແລະການ ດຳ ເນີນງານ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Program Officer & Director of Artist Fellowships, Arleta Little Headshot

Arleta Little

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຄງການແລະຜູ້ອໍານວຍການສະມາຄົມນັກປະພັນນັກສຶກສາ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Cosandra Lloyd

Information Technology Administrator 

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Callie Londo

Information Technology Programmer Analyst 

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Sarah Lovan

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Tony Lusiba

Tony Lusiba

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Jane Maland Cady

ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Program Manager, Neuroscience, Eileen Maler Headshot

Eileen Maler

Program Manager

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Program Administrator, Mississippi River, Sarah Marquardt Headshot

ຊາຣາ“ ແຊມ” Marquardt

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Danita Marroquin

Reception and Facilities Associate 

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Dominic McQuerry

Dominic McQuerry

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Neeraj Mehta

ຜູ້ອໍານວຍການຮຽນຮູ້

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Molly Miles

Digital Storyteller

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Tim Murphy

Tim Murphy

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

David Nicholson Headshot

David Nicholson

ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Funlola Otukoya

Funlola Otukoya

ນັກວິເຄາະການລົງທຶນ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Katie Parrish

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Ben Passer

Ben Passer

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Minneapolis, Minnesota, Business District, Old and New Architecture

Jan Peterson

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Renee Richie

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Paul Roge

Paul Rogé

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Josh Rosamond

ນັກວິເຄາະການ ດຳ ເນີນງານດ້ານການລົງທືນ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Laura Salveson

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງການຕ້ອນຮັບແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Karyn Sciortino Johnson

Karyn Sciortino Johnson

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທຶນ, ແລະຜູ້ຈັດການລວມ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Brendon Slotterback

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Dan Thiede Headshot

Dan Thiede

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Lue Vang

ນັກບັນຊີອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Paula Vasquez Alzate

Paula Vasquez Alzate

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Nate Wade

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ການລົງທຶນ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Dorothy Wickens

ຜູ້ຈັດການການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Amanda Williams

ຜູ້ ອຳ ນວຍການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

ພາສາລາວ