ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ດ້ານການບໍລິຫານ

Nichol Higdon headshot

Nichol Higdon

ຮອງປະທານບໍລິສັດການເງິນແລະການດໍາເນີນງານ

ພະນັກງານ

Kim Anderson Headshot

Kim Anderson

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທົ່ວໄປ

Pono Asuncion

Pono Asuncion

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Cedrick Baker

Cedrick Baker

ຫົວ​ຫນ້າ​ພະ​ນັກ​ງານ

Robyn Browning Headshot

Robyn Browning

ແຜນງານແລະສະມາຄົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ

Brew Davis

Brew Davis

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Stephanie Duffy

ຜູ້ ອຳ ນວຍການດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະການ ດຳ ເນີນງານຂອງໂຄງການ

Erin Imon Gavin

ຜູ້ ອຳ ນວຍການການລວມໂຄງການ

Kelsey Johnson Headshot

Kelsey Johnson

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Joel Krogstad

Joel Krogstad

ໂຄງການສາກົນແລະສະມາຄົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

Rita Lee

ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນແລະການ ດຳ ເນີນງານ

Sarah Lovan

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Tony Lusiba

Tony Lusiba

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Neeraj Mehta

ຜູ້ອໍານວຍການຮຽນຮູ້

Katie Parrish

Katie Parrish

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

Ben Passer

Ben Passer

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Minneapolis, Minnesota, Business District, Old and New Architecture

Jan Peterson

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

Renee Richie

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

Paul Roge

Paul Rogé

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Josh Rosamond

ນັກວິເຄາະການ ດຳ ເນີນງານດ້ານການລົງທືນ

Laura Salveson

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງການຕ້ອນຮັບແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

David Schlosser

David Schlosser

ບໍລິການແຂກ ແລະຜູ້ບໍລິຫານ

Chad Schwitters

Chad Schwitters

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Karyn Sciortino Johnson

Karyn Sciortino Johnson

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທຶນ, ແລະຜູ້ຈັດການລວມ

Marcq Sung

Marcq Sung

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Dan Thiede Headshot

Dan Thiede

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

Lue Vang

ຜູ້​ຈັດ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ

Nate Wade

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ການລົງທຶນ

Katie Wehr

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Dorothy Wickens

ຜູ້ຈັດການການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ພາສາລາວ