Si Erin Imon Gavin ay nagsisilbi sa isang hybrid na papel bilang direktor ng pagsasama ng programa ni McKnight. Pinamunuan ni Erin ang panloob na trabaho upang lumikha ng higit na pagkakaugnay sa mga kasanayan ni McKnight sa kabuuan ng aming mga lugar ng programa at namamahala ng mga espesyal na proyekto na intersect ng maraming mga lugar ng programa.

Sumali si Erin sa Foundation bilang isang opisyal ng programa noong 2013. Pinangasiwaan niya ang Pathway Schools Initiative ng Foundation - isang pagsisikap na maraming kasosyo upang mapagbuti ang pagtuturo, pamumuno, at mga kinalabasan ng marka ng pagbasa ng marka ng PreK-3 sa pitong distrito ng Twin Cities at mga charter school. Sa labas ng inisyatiba, nakipagtulungan si Erin sa magkakaibang pangkat ng hindi pangkalakal, gobyerno, mas mataas na edukasyon, at mga stakeholder ng PreK-12 upang maglunsad ng mga pagkukusa na naglalayong mapabuti ang lakas-bata ng lakas-bata ng Minnesota at suportahan ang mga nag-aaral ng wika. Bago ang paglipat sa programang Vibrant & Equitable Communities, pinangasiwaan niya ang pagpapatupad ng mga diskarte ni McKnight upang ihanda, kumalap, at mapanatili ang magkakaibang, mabisang tagapagturo at itaas ang boses ng mga pamilya at pamayanan sa patakaran sa edukasyon.

Sinimulan ni Erin ang kanyang karera sa silid-aralan bilang isang guro at interbensyunista ng literacy sa Brooklyn Center Public Schools. Nagtapos siya sa Carleton College, nakumpleto ang kanyang master degree sa patakaran sa edukasyon sa Harvard University, at nakakuha ng titulo ng doktor sa K-12 Educational Leadership and Policy mula sa Vanderbilt University. Si Erin ay isang masugid na St. Paul-ite, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa, mga anak, at aso.