Si Erin Imon Gavin ay nagsisilbing direktor ng mga madiskarteng inisyatiba ng McKnight. Pinamunuan ni Erin ang panloob na gawain upang lumikha ng higit na pagkakaugnay-ugnay sa mga kasanayan ni McKnight sa aming mga lugar ng programa at namamahala ng mga espesyal na proyekto na sumasalubong sa maraming programa.

Sumali si Erin sa Foundation bilang opisyal ng programa noong 2013. Pinamahalaan niya ang Foundation's Pathway Schools Initiative—isang multipartner na pagsisikap na pahusayin ang mga resulta ng pagtuturo, pamumuno, at PreK-3 literacy sa pitong Twin Cities district at charter school. Sa labas ng inisyatiba, nakipagtulungan si Erin sa isang magkakaibang grupo ng mga nonprofit, gobyerno, mas mataas na edukasyon, at mga stakeholder ng PreK-12 upang maglunsad ng mga hakbangin na naglalayong pahusayin ang mga manggagawa sa maagang pagkabata ng Minnesota at suportahan ang mga nag-aaral ng wika. Bago ang paglipat sa programang Vibrant & Equitable Communities, pinangasiwaan niya ang pagpapatupad ng mga estratehiya ni McKnight para maghanda, mag-recruit, at mapanatili ang magkakaibang, epektibong tagapagturo at para itaas ang boses ng mga pamilya at komunidad sa patakaran sa edukasyon.

Sinimulan ni Erin ang kanyang karera sa silid-aralan bilang isang guro at interbensyonista sa literasiya sa Brooklyn Center Public Schools, Minnesota. Nagtapos siya sa Carleton College, natapos ang kanyang master's degree sa education policy and management sa Harvard University, at nakakuha ng doctorate sa K-12 educational leadership at policy mula sa Vanderbilt University. Isang masugid na St. Paul-ite, si Erin ay nakatira sa lungsod kasama ang kanyang asawa at dalawang anak.