Erin Imon Gavin là giám đốc chương trình giáo dục tại McKnight Foundation. Gavin gia nhập Quỹ với tư cách là một cán bộ chương trình vào năm 2013, quản lý Sáng kiến các trường học của Quỹ - một nỗ lực của nhiều đối tác để cải thiện việc giảng dạy, lãnh đạo và kết quả xóa mù chữ lớp 3 ở bảy trường thành phố Twin và các trường bán công. Ngoài sáng kiến, Gavin đã hợp tác với một nhóm đa dạng các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ, giáo dục đại học và các bên liên quan PreK-12 để đưa ra các sáng kiến nhằm cải thiện lực lượng lao động mầm non và hỗ trợ người học ngôn ngữ ở tiểu bang Minnesota.

Năm 2017, Gavin đã lãnh đạo thiết kế lại chương trình Giáo dục & Học tập của Quỹ. Bây giờ cô ấy giám sát việc thực hiện các chiến lược của McKnight để chuẩn bị, tuyển dụng và duy trì các nhà giáo dục đa dạng, hiệu quả và nâng cao tiếng nói của các gia đình và cộng đồng trong các cuộc đối thoại cải cách giáo dục.

Gavin bắt đầu sự nghiệp của mình trong lớp học với tư cách là một giáo viên và người can thiệp xóa mù chữ ở Trường Công lập Trung tâm Brooklyn. Cô tốt nghiệp Đại học Carleton và hoàn thành bằng thạc sĩ về chính sách giáo dục tại Đại học Harvard. Là người bản địa ở thành phố đôi (và St. Paulite), Gavin sống ở Minneapolis cùng với chồng và chú chó lông xù rất được yêu mến của họ.