Bỏ qua nội dung

Nhân viên và hội đồng quản trị

Xin lưu ý: McKnight đang chuẩn bị cho nhóm của chúng tôi trở lại văn phòng theo từng giai đoạn và an toàn. Cho đến khi chúng tôi có lợi nhuận đầy đủ này, một số thành viên trong nhóm của chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc từ xa và có thể liên hệ với chúng tôi qua email.

Sarah thoát vị

Cán bộ chương trình

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Dominic McQuerry

Dominic McQuerry

Cán bộ chương trình

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Tim Murphy

Tim Murphy

Cán bộ chương trình

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

David Nicholson Headshot

David Nicholson

Giám đốc chương trình

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Renee Richie

Chương trình và tài trợ liên kết

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Paula Vasquez Alzate

Paula Vasquez Alzate

Quản trị viên chương trình

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Tiếng Việt