ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

ກະລຸນາສັງເກດ: ເນື່ອງຈາກ Covid-19, ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງອີເມວ.

Erin Imon Gavin

ຜູ້ ອຳ ນວຍການພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Sarah Hernandez

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Eric Muschler

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

David Nicholson Headshot

David Nicholson

ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Renee Richie

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Paula Vasquez Alzate

Paula Vasquez Alzate

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

ພາສາລາວ