ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

ກະລຸນາສັງເກດ: McKnight ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການກັບຄືນທີ່ປອດໄພແລະຖືກສົ່ງກັບຫ້ອງການສໍາລັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ. ຈົນກ່ວາພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງເຕັມທີ່ນີ້, ບາງສະມາຊິກໃນທີມຂອງພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງອີເມວ.

Sarah Hernandez

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Dominic McQuerry

Dominic McQuerry

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Tim Murphy

Tim Murphy

Program Officer

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

David Nicholson Headshot

David Nicholson

ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Renee Richie

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Paula Vasquez Alzate

Paula Vasquez Alzate

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

ພາສາລາວ