Bỏ qua nội dung

True Green Capital: Quỹ III & IV

Kiểu: Đầu tư có tác động cao, tài sản thực

Đề tài: Năng lượng tái tạo

Trạng thái: Hiện hành

Trong bức ảnh trên, Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti kỷ niệm một dải năng lượng mặt trời mới được xây dựng bởi True Green Capital (Hồi TGCiên). Quỹ này cung cấp vốn chủ sở hữu để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng phân tán - năng lượng được tạo ra tại nơi nó được sử dụng thay vì được rút ra từ lưới điện thông thường. TGC tập trung vào các dự án năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp và các khoản đầu tư của nó cũng có thể bao gồm pin và các công nghệ hiệp đồng khác.

investment icon

Đầu tư

Quỹ III: $7,5 triệu đồng; bắt nguồn từ năm 2017

Quỹ IV: $10 triệu đồng; bắt nguồn từ năm 2022

rationale icon

Cơ sở lý luận

Của TGC quỹ gần đây nhất xây dựng và vận hành các dự án giảm phát thải khí nhà kính. Các khoản đầu tư của họ giúp những người tham gia trong ngành tiết kiệm tiền điện, do đó tạo ra sự hỗ trợ kinh doanh mới cho năng lượng tái tạo. Các tác động của quỹ lập bản đồ trực tiếp đến các mục tiêu của chương trình Năng lượng & Khí hậu Trung Tây của McKnight nhằm khử cacbon trong ngành điện.

returns icon

Trả về

Không có báo cáo tài chính để báo cáo; quỹ đang trong giai đoạn triển khai vốn.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Quá sớm để báo cáo

Tín ảnh: Thủ đô xanh thực sự

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Cập nhật lần cuối 11/2017

Tiếng Việt