Bỏ qua nội dung

Phương pháp tiếp cận dân chủ hóa tri thức để chuyển đổi hệ thống thực phẩm

Một bài báo gần đây được đăng trên tạp chí Nature Food của Jane Maland Cady và Paul Roge, cùng với nhiều người khác, đã phát hiện ra rằng việc mở rộng những gì được coi là kiến thức và mở rộng các phương pháp nghiên cứu có sự tham gia là chìa khóa để phát triển các hệ thống thực phẩm công bằng hơn.

Tìm hiểu thêm

Học tập

Tiếng Việt