Bỏ qua nội dung
3 đọc tối thiểu

Thông báo giải thưởng học bổng nghệ sĩ 2018

Các tổ chức đối tác của chúng tôi công bố người chiến thắng McKnight Artist Fellowship 2018 trên cơ sở bắt đầu vào tháng Tư. Chúng tôi đăng chúng ở đây ngay sau khi chúng có sẵn. Sau đó, sau khi tất cả những người chiến thắng đã được công bố, chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các nghiên cứu sinh hiện tại.

The Loft Logo

Trung tâm văn học gác xép công bố người nhận học bổng nghệ sĩ McKnight 2018 dành cho nhà văn

Những người giành giải thưởng: Yvonne Pearson, Donte Collins, Hiếu Minh Nguyễn, Chris Santiago và Mimosa Montes

Playwrights Center

Thông báo các Nghiên cứu sinh McKnight 2018-19 trong Viết kịch

Người chiến thắng giải thưởng: May Lee-Yang và Tori Sampson

Idris Goodwin trao tặng Ủy ban và Nhà ở Quốc gia McKnight 2018-19

Người chiến thắng giải thưởng: Idris Goodwin

Gặp gỡ các nghệ sĩ nhà hát McKnight 2018-19

Người chiến thắng giải thưởng: Scott W. Edwards, Masanari Kawahara và Elise Langer

The Cowless Center Logo

McKnight International Biên đạo múa

Người chiến thắng giải thưởng: Sicelo Xaba và Sello Modiga (Impilo Mapantsula)

Macphail Center For Music Logo

Trung tâm MacPhail cho Giải thưởng âm nhạc Bốn học bổng nhạc sĩ McKnight trị giá 25.000 đô la cho các nghệ sĩ hàng đầu bang Minnesota

Những người chiến thắng giải thưởng: Jonatha Brooke, Kill the Kền kền (Alexei Casselle và Stephen Lewis), MaLLy và Clara Osowski

ACF Logo

Các nhà soạn nhạc McKnight 2018 và các nhà soạn nhạc đến thăm McKnight đã công bố

Người chiến thắng giải thưởng (Nhà soạn nhạc): Joshua Clausen, Scott L. Miller, JC Sanford và Tiffany M. Skidmore

Người chiến thắng giải thưởng (Nhà soạn nhạc tham quan): Volker Goetze và Anthony R. Green

Film North logo

Thông báo các Nghiên cứu sinh Nghệ sĩ Truyền thông McKnight 2018

Những người chiến thắng giải thưởng: EG Bailey, Lyle Mitchell Corbine, Jr., Kiera Faber và Wenonah Wilms

MCAD Logo

Người nhận học bổng nghệ sĩ thị giác McKnight 2018 được công bố

Những người giành giải thưởng: Hend Al-Mansour, Sean Connrog, Jim Denomie, Alison Hiltner, Chris Larson, Shanai Matteson, Mohamud Mumin và Jovan C. Speller.

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa, Học bổng nghệ sĩ McKnight

Tháng Sáu 2018

Tiếng Việt