Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Trung tâm âm nhạc MacPhail

Trung tâm âm nhạc MacPhail

Trung tâm âm nhạc MacPhail, trường âm nhạc cộng đồng lớn nhất trong tiểu bang, cung cấp giáo dục âm nhạc trong 35 nhạc cụ, bao gồm cả giọng nói, tại ba địa điểm khác nhau trên khắp Thành phố đôi. Nhà trường tìm cách cung cấp cho sinh viên tất cả các nền tảng và khả năng tiếp cận với trải nghiệm học tập âm nhạc đặc biệt thông qua các giảng viên phi thường, các chương trình đổi mới và công nghệ học tập tích hợp để tạo ra kết quả thành công. MacPhail hoạt động theo hướng thay đổi cuộc sống và cộng đồng thông qua việc học âm nhạc đặc biệt.

Là một phần trong chiến lược của chương trình nghệ thuật nhằm hỗ trợ các dự án mục tiêu của các tổ chức nghệ thuật lớn, McKnight đã hỗ trợ MacPhail thành lập Nhóm phát triển nghệ thuật do khoa dẫn đầu (ADT). Thông qua ADT, MacPhail cung cấp cho các nghệ sĩ giảng dạy âm nhạc những cơ hội và nguồn lực hỗ trợ cho nỗ lực nghệ thuật của họ, điều này sẽ tăng cường hơn nữa sự tương tác của họ với sinh viên, đồng nghiệp nghệ sĩ trên khắp cộng đồng và khán giả hòa nhạc. Là một phần của các nhóm làm việc, ADT đã lên kế hoạch cho các hoạt động phát triển chuyên nghiệp mùa thu hàng năm của MacPhail. ADT đã tổ chức một buổi hòa nhạc buổi sáng quy tụ các giảng viên từ các nền tảng, nhạc cụ và thể loại khác nhau. Họ cũng lên kế hoạch cho các buổi đột phá để giảng viên lựa chọn, chẳng hạn như yoga, Giới thiệu đến Khám phá thông qua Nghệ thuật thị giác và đi bộ dọc theo sông Mississippi. Những cơ hội này giúp MacPhail đạt được mục tiêu giới thiệu một triết lý mới về phát triển chuyên nghiệp bằng cách cung cấp các tài nguyên để giúp các nghệ sĩ giảng dạy sáng tạo, học hỏi và cộng tác.

Từ khi thành lập vào năm 1907, Trung tâm Âm nhạc MacPhail đã phát triển thành một tổ chức đam mê đi đầu trong giáo dục âm nhạc và đánh giá cao nghệ thuật, và là nhà lãnh đạo trong trị liệu âm nhạc, Suzuki Talent Education, Early Childhood Music và các chương trình hợp tác cộng đồng. MacPhail cũng hỗ trợ các nghệ sĩ cá nhân thông qua chương trình học bổng cũng được tài trợ bởi Quỹ McKnight.

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa

Tháng Mười 2012

Tiếng Việt