Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Công ty Nhà hát Commonweal

Công ty Nhà hát Commonweal

Các Công ty Nhà hát Commonweal là một công ty sân khấu chuyên nghiệp, phi lợi nhuận dành riêng cho những khán giả thích thú và thách thức trong khu vực của mình, và làm phong phú lợi ích chung thông qua cách kể chuyện dựa trên diễn viên. Được điều hành bởi một tập thể các nghệ sĩ-quản trị viên, Commonweal cam kết với các giá trị xuất sắc về nghệ thuật, giáo dục, cân bằng, cộng đồng, bền vững và đa dạng trong khi tạo ra tác phẩm chất lượng cao ở Greater Minnesota.

Phù hợp với mục tiêu của McKnight để hỗ trợ một môi trường trong đó các nghệ sĩ được các nhà lãnh đạo coi trọng trong cộng đồng của chúng tôi, kể chuyện dựa trên diễn viên là tâm điểm của sự tham gia sáng tạo của khán giả với tư cách là người đồng sáng tạo tích cực trong trải nghiệm chia sẻ câu chuyện - sử dụng diễn viên như công cụ chính để truyền đạt ý định của câu chuyện. Do đó, nó dựa vào các kỹ thuật như đúc đa cực, đúc mù, các yếu tố cảnh quan gợi ý (chứ không phải thực tế) và sử dụng âm thanh và ánh sáng để tạo tâm trạng, chuyển tải cốt truyện và hiệu ứng tổng thể. Khán giả được trao quyền để liên hệ cả về cảm xúc và trí tuệ với câu chuyện trong tay, tạo nên trải nghiệm sân khấu chung gây được tiếng vang cho các nghệ sĩ và khán giả.

Được thành lập vào năm 1989, Nhà hát Commonweal hiện đang ở mùa thứ 23 và đã sản xuất hơn 100 vở. Từ nguồn gốc của một sáng kiến mùa hè, Commonweal hiện sản xuất năm sản phẩm chính, một loạt phim sinh viên, sản xuất công ty tập sự và một số sự kiện đặc biệt trong suốt năm dương lịch. Công ty chuyển đến một cơ sở tiên tiến vào năm 2007 và kể từ đó, đã mở rộng các dịch vụ nâng cao khán giả, đạt được danh hiệu mới về sự công nhận quốc gia và quốc tế về sự xuất sắc nghệ thuật, và tăng hơn 30% tổng số người tham dự. Với sự hỗ trợ điều hành từ McKnight và các tổ chức tư nhân khác, tiền công và các nhà tài trợ cá nhân, Công ty Nhà hát Commonweal tiếp tục phục vụ như một tài sản văn hóa và giáo dục cho khu vực.

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa

Tháng Mười 2012

Tiếng Việt