Bỏ qua nội dung

Viva La Papa: 20 năm hợp tác vì hệ thống thực phẩm bền vững ở dãy Andes

Những người bảo vệ khoai tây và các nhà nghiên cứu ở Peru đang hợp tác cùng nhau để phát triển kiến thức, sinh kế và sức mạnh của Bản địa thông qua Cộng đồng Thực hành Andes 20 năm tuổi, tạo ra các hệ thống thực phẩm công bằng và sinh thái nông nghiệp trên toàn khu vực và toàn cầu.

Xem câu chuyện

Những câu chuyện

Tiếng Việt