Tháng 11 năm 2009 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Boehlke với tư cách là một nghệ sĩ sân khấu, niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh gốc.