Một báo cáo mới được McKnight tài trợ từ Phòng thí nghiệm chuyển đổi năng lượng của Đại học Minnesota - hợp tác với Phòng nghiên cứu kinh tế và kinh tế tại Trường kinh doanh và kinh tế Labovitz - xem xét việc tạo việc làm dự kiến ở phía đông bắc bang Minnesota và tây bắc Wisconsin nếu một phạm vi sinh khối và các dự án năng lượng mặt trời đã thành hiện thực.