Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Thị trường nông dân đầu tiên ở Minnesota chấp nhận SNAP

Tổ chức khu phố Corcoran

Các Tổ chức khu phố Corcoran (CNO) ra đời vào năm 1975 thông qua nỗ lực cơ sở của người dân khu phố để thành lập Công viên Corcoran trên địa điểm của một trường học bị đóng cửa. Dựa trên chiến thắng này, CNO đã tiếp tục đoàn kết và trang bị cho hàng xóm để cải thiện và bảo vệ khu phố. CNO đóng vai trò là nguồn thông tin phi đảng phái, người phát ngôn và người ủng hộ cộng đồng về các vấn đề công dân và cố gắng thu hút các thành viên cộng đồng về các vấn đề có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến cộng đồng. CNO đoàn kết các nước láng giềng để củng cố cộng đồng của mình, hình dung cộng đồng là nơi thúc đẩy sự lãnh đạo, gắn kết và ý thức về sự gắn bó.

Năm 2002, Hội đồng thành phố Minneapolis đã thông qua Kế hoạch hồi sinh Corcoran Midtown, một Kế hoạch khu vực nhỏ do CNO lãnh đạo, bắt nguồn ý tưởng tổ chức một thị trường nông dân trong khu phố. Chợ nông dân Midtown được xây dựng bởi công dân và được điều hành bởi công dân ngay từ đầu, với hơn 12.000 giờ tình nguyện duy trì sáng kiến kể từ năm 2003. Thị trường có 48 ngày thị trường mỗi mùa, với 85 nhà cung cấp và hơn 60.000 khách hàng. Tại trung tâm của Kế hoạch hồi sinh Corcoran Midtown là một cam kết đối với người trồng địa phương, nghệ sĩ địa phương và các khu phố không được giám sát. Thị trường nông dân Midtown là thị trường đầu tiên ở Minnesota chấp nhận SNAP-EBT, dẫn đến 632 khách hàng mới vào năm 2012.

Đề tài: Vùng & Cộng đồng

Tháng Một 2017

Tiếng Việt