ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

ກະລຸນາສັງເກດ: McKnight ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການກັບຄືນທີ່ປອດໄພແລະຖືກສົ່ງກັບຫ້ອງການສໍາລັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ. ຈົນກ່ວາພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງເຕັມທີ່ນີ້, ບາງສະມາຊິກໃນທີມຂອງພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງອີເມວ.

Na Eng

ຜູ້ອໍານວຍການສື່ສານ 

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Molly Miles

Digital Storyteller

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Katie Parrish

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

Dan Thiede Headshot

Dan Thiede

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]

ພາສາລາວ