Bỏ qua nội dung

Nhân viên và hội đồng quản trị

Xin lưu ý: McKnight đang chuẩn bị cho nhóm của chúng tôi trở lại văn phòng theo từng giai đoạn và an toàn. Cho đến khi chúng tôi có lợi nhuận đầy đủ này, một số thành viên trong nhóm của chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc từ xa và có thể liên hệ với chúng tôi qua email.

Tiếng Anh

Giám đốc truyền thông 

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Molly Miles

Người kể chuyện kỹ thuật số

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Katie Parrish

Cán bộ Truyền thông Cấp cao

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Dan Thiede Headshot

Dan Thiede

Cán bộ Truyền thông Cấp cao

[địa chỉ email được bảo vệ bằng javascript]

Tiếng Việt