ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຄົ້ນຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ

Date Range

ຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຖືກອັບເດດກ່ຽວກັບປະຈໍາໄຕມາດປະມານຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການ.

ກະລຸນາເລືອກໄລຍະເວລາຄົບຖ້ວນເພື່ອເບິ່ງຜົນການຊອກຫາຂອງທ່ານ.

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 1 - 50 ຂອງ 116 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ

Access Agriculture

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

1050 ບໍລັດເຊນ, ເບຢ້ຽມ

$80,000
2019
ສາກົນ
ວິດີໂອຊາວກະສິກອນໃນການຮຽນພາກໃຕ້ - ໃຕ້

ສູນປະຕິບັດງານເພື່ອການພັດທະນາເມືອງ

1 Grant

$40,000
2014
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ຈະຂໍແລະຈັດການສະຖານທີ່ສາທາລະນະຂອງພວກເຂົາແລະປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດຢູ່

ສູນອາຊຽນສໍາລັບສັນຕິພາບແລະຊາທິປະໄຕ

1 Grant

$10,000
2016
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາປະຊາທິປະໄຕແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນອາຟຣິກກາ: ການເຊື່ອມຕໍ່ Minnesota

ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການກະສິກໍາ

3 Grants

Homabay, Kenya

$450,000
2019
ສາກົນ
ການຊຸກຍູ້ທາງເລືອກໂດຍການພົວພັນລະຫວ່າງສະມາຊິກໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມການປັບປຸງແລະການເປັນຜູ້ນໍາຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນຂອງອົງການ NGO ຂອງປະເທດເຄັນຢາຕາເວັນຕົກ
$400,000
2016
ສາກົນ
ການຂຸດຄົ້ນເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການກະສິກໍາ, ການທົດສອບແລະການເຜີຍແຜ່ໃນຕາເວັນຕົກເຄນຢາ
$160,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນສໍາລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການກະສິກໍາ, ການທົດສອບແລະການເຜີຍແຜ່ໃນຕາເວັນຕົກເຄນຢາ

Agro Insight

2 Grants

$180,000
2018
ສາກົນ
ວິດີໂອສໍາລັບ Andean Cropping Systems
$100,000
2016
ສາກົນ
Farmer Videos

ສະມາຄົມວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີແລະວັດທະນະທໍາໃນອີນເດຍ

2 Grants

$100,000
2019
ສາກົນ
ການເຜີຍແຜ່ແລະການຜະລິດຄໍາແນະນໍາໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການບໍລິໂພກແລະການປະຕິບັດດ້ານກະສິກໍາທີ່ເຫມາະສົມກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ II
$38,000
2018
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການເຜີຍແຜ່ແລະການຜະລິດຄໍາແນະນໍາໃຫມ່ໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານການຄ້າ, ການບໍລິໂພກແລະການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງທີ່ເຫມາະສົມກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສະມາຄົມສໍາລັບການພັດທະນາກິດຈະກໍາການຜະລິດແລະການຝຶກອົບຮົມ

1 Grant

$180,000
2019
ສາກົນ
ສະຫນັບສະຫນູນແລະເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນເພື່ອປັບປຸງນະວັດຕະກໍາທ້ອງຖິ່ນໃນ Burkina Faso ແລະ Mali

ສະມາຄົມ Malienne d'Eveil au Développement Durable

2 Grants

$360,000
2019
ສາກົນ
ຊາວກະສິກອນຮູ້ II
$350,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການປັບປຸງລະບົບນິຍົມ - ຫມາກຂ້າວໂດຍການປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງຊາວກະສິກອນໃນການພົວພັນກັບການຄົ້ນຄວ້າ

Bioversity International

1 Grant

$600,000
2016
ສາກົນ
ວິທະຍາສາດຂອງປະຊາທິປະໄຕປະຊາທິປະໄຕປະຊາທິປະໄຕ: ການອອກແບບວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງຈາກການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົດລອງຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຄວາມສະເຫມີພາບ

Building Community Voices

1 Grant

$60,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

ສູນສໍາລັບຜູ້ນໍາທີ່ສ້າງສັນ

1 Grant

$300,000
2015
ສາກົນ
CCRP West Africa Training Leadership

ສູນສໍາລັບປະຊາຊົນແລະທໍາມະຊາດການປະຕິຮູບ

3 Grants

$195,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ
$115,000
2016
ສາກົນ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດພາກກາງ
$80,000
2014
ສາກົນ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປົກຄອງແລະແບ່ງປັນຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ລາວແລະກໍາປູເຈຍ

ສູນສໍາລັບການອະນຸລັກແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

3 Grants

$155,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສາທາລະນະເພື່ອສົ່ງເສີມການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ
$100,000
2016
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການ NGO ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນປະເທດຫວຽດນາມ
$120,000
2014
ສາກົນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາປະສິດທິຜົນຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເຫນືອຂອງຫວຽດນາມແລະເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍນ້ໍາຫວຽດນາມເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາແບບຍືນຍົງແລະມີຄວາມສະເຫມີພາບ

ສູນການຮ່ວມມືດ້ານການຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ Agronomique pour le développement

1 Grant

$455,000
2018
ສາກົນ
ການໃຫ້ອາຫານດິນແລະການໃຫ້ອາຫານງົວເພື່ອອາຫານປະຊາຊົນ: ການອອກແບບລະບົບກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແບບຮ່ວມມືໃນເຂດ Sudano-Sahelian ຂອງ Burkina Faso

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas

1 Grant

$300,000
2019
ສາກົນ
ການປະດິດສ້າງລະບົບອາຫານໃນລະດັບໃນ Cusco: ວິທີການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

Centro Internacional de Agricultura Tropical

1 Grant

$203,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການສະຫນັບສະຫນູນການລົງທືນໃນການປູກພືດຜັກເມັດພືດໃນຕາເວັນຕົກເຄນຢາໂດຍຜ່ານການປະເມີນແລະສ້າງຄວາມໄພທໍາມະຊາດຂອງສະຫມອງສະຫມອງ

Charles Sturt University

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Wagga Wagga, ອອດເຕເລຍ

$100,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບການສຶກສາສໍາເລັດການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາໃນອາຟຣິກາໃນນິເວດກະສິກໍາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado State

1 Grant

$661,000
2019
ສາກົນ
ການກໍ່ສ້າງແລະການປະເມີນສຸຂະພາບຂອງດິນໃນລະບົບຂະຫນາດນ້ອຍ: ການຄົ້ນຄວ້າແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວ CCRP

ລັດ Colorado State University Foundation

1 Grant

$630,000
2016
ສາກົນ
ການກໍ່ສ້າງຄຸນນະພາບຂອງດິນໃນທົ່ວໂຄງການ CCRP: ການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍສະພາບການແລະການມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອງດິນ

Compatible Technology International

1 Grant

$450,000
2017
ສາກົນ
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເມັດພືດຫລັງການເກັບກ່ຽວໂດຍຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໃນປະເທດມາລາວີແລະ Tanzania

Cornell University

4 Grants

$190,000
2017
ສາກົນ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກໍາໃນເອທິໂອເປຍ
$135,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາອິນເດຍໃຫມ່
$674,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ໂຄງການ Nutida ແລະ Agroecology ສິງ (SNAP)
$62,961
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການພັດທະນາជីຊີວະພາບຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງສໍາລັບການປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກໍາຂອງການຜະລິດເບ້ຍໄມ້ຍືນຍົງແບບຍືນຍົງໃນລະບົບການກະສິກໍາຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຊາວອີຢີບພາກໃຕ້ແລະຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້

Identity ວັດທະນະທໍາແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະການຄຸ້ມຄອງ

3 Grants

$195,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍສິດທິທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນປ່າເພື່ອການຂະຫຍາຍການສະຫນັບສະຫນູນ (LandNet)
$100,000
2016
ສາກົນ
ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາດໍາລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ
$90,000
2014
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍສິດທິຂອງທີ່ດິນປ່າໄມ້

EarthRights International

2 Grants

$150,000
2017
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມຂອງໂຄງການກົດຫມາຍຂອງ Mekong ເພື່ອປົກປ້ອງສິດແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະຍຸດຕິທໍາໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ
$75,000
2015
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການກົດຫມາຍຂອງ Mekong EarthRight ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນການສະຫນັບສະຫນູນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

East West Management Institute

2 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

ນິວຍອກ, ນິວຍອກ

$105,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງແລະຊົນເຜົ່າໃນກໍາປູເຈຍ, ລາວແລະຫວຽດນາມເພື່ອແບ່ງປັນແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດແລະພາກພື້ນທີ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ.
$25,000
2017
ສາກົນ
ສໍາລັບການພັດທະນາການວາງແຜນແລະການຮ່ວມມືພາຍໃນຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນກໍາປູເຈຍ, ລາວແລະຫວຽດນາມເພື່ອໃຫ້ມີການໂຄສະນາຕໍ່ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນແລະສື່

ສູນການປະດິດສ້າງ ໃໝ່ - ອາຟຣິກາ

1 Grant

$611,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານການຄຸ້ມຄອງແລະການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງຂອງຊຸມຊົນປະຕິບັດງານຂອງ CCRP ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ETC Foundation

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Leusden, ເນເທີແລນ

$80,500
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ກອງປະຊຸມຊາວຟີລິບປີນໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກຊາວອາຟຣິກາແລະກອງປະຊຸມ Francophone ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກກ່ຽວກັບວິທີການຄົ້ນຄ້ວາໂດຍແລະກັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາເອີຣົບ

5 Grants

$158,000
2016
ສາກົນ
ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນແລະຜະລິດຕະພັນ Cowpea ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນດ້ານໂພຊະນາການ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແລະລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງຂອງເອທິໂອເປຍ
$60,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກໍາຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ CCRP ຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກນິກທາງພູມສາດ
$60,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການປັບປຸງຜົນຜະລິດເຂົ້າຜັກທຽມໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ໍາຂອງ,
$30,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກໍາຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ CCRP ຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກນິກທາງພູມສາດ
$83,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນແລະຜະລິດຕະພັນ Cowpea ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນດ້ານໂພຊະນາການ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານອາຫານແລະລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງຂອງເອທິໂອເປຍ.

Farm Input Promotions Africa Ltd

1 Grant

$360,000
2017
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ເພີ່ມຫຼັກຖານຫຼັກຖານສໍາລັບການປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກໍາໂດຍຜ່ານການທົດລອງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີການປຶກສາຫາລືດ້ານການກະສິກໍາຢູ່ບ້ານ

ເນັ້ນຫນັກໃສ່ພາກໃຕ້ຂອງໂລກ

2 Grants

$185,000
2017
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈແລະແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການຄ້າແລະການລົງທຶນໃນການເຂົ້າເຖິງດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ອາຫານແລະການດໍາລົງຊີວິດ
$70,000
2015
ສາກົນ
ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນຊົນນະບົດແລະຕົວເມືອງໃນການວິເຄາະແລະພັດທະນາທາງເລືອກທີ່ນໍາສະເຫນີແບບພັດທະນາ

ອົງການອາຫານແລະກະສິກໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

1 Grant

$710,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບວິທີການ agroecology ສໍາລັບການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃນອາຟຣິກາ

ອາຫານຖີ້ມຖັງຄິດສໍາລັບອາຫານ

1 Grant

Chicago, IL

$50,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ນະວັດຕະກໍາແລະຄວາມຊື່ສັດໃນປີ 2014

ມິດພາບກັບກໍາປູເຈຍ

1 Grant

$25,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍໃຫ້ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຂັບໄລ່ແລະການສູນເສຍດິນໃນພາກຕາເວັນອອກກໍາປູເຈຍ

FUMA Gaskiya

2 Grants

Maradi, Niger

$420,000
2019
ສາກົນ
ພາກສະຫນາມແມ່ຍິງ III: ປັບປຸງວິທີການເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນ FUMA Gaskiya ໂດຍເນັ້ນຫນັກໃສ່ການສ້າງຮ່ວມກັນແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບຊາວກະສິກອນ
$324,000
2016
ສາກົນ
ລະບົບການຜະລິດແມ່ຍິງ II / ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສໍາລັບເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນ

Fundacion AGRECOL Andes

2 Grants

$300,000
2019
ສາກົນ
ການສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກທາງດ້ານກະສິ ກຳ ໃນເມືອງ Cochabamba, Bolivia
$240,000
2016
ສາກົນ
ຜູ້ຊົມໃຊ້ນິເວດຂອງ Cochabamba

Fundacion EkoRural

5 Grants

$39,000
2019
ສາກົນ
ສຳ ລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດຂອງ CoP Andes ເພື່ອ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາ
$260,000
2016
ສາກົນ
ເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານການຜະລິດແລະການບໍລິໂພກທາງເລືອກ: ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການພົບປະໃນເຂດຊົນນະບົດແລະຕົວເມືອງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບອາຫານສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນ
$185,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍອາຫານທາງເລືອກເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ: ປະສົບການຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັບຊາວກະສິກອນແລະຜູ້ບໍລິໂພກ
$85,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບນັກສຶກສາ MS ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ພູມສັນຖານການກະສິກໍາ, ການຍັບຍັ້ງດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
$75,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນຫມາກໄມ້ Andean ເພີ່ມຂື້ນໃນຊຸມຊົນຂອງແຂວງ Cotopaxi, Chimborazo, Bolivar, Canar ແລະ Loja, Ecuador

Fundacion para el Desarrollo Agrario

2 Grants

$300,000
2016
ສາກົນ
ການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງແລະຄວາມຮູ້ພື້ນເມືອງ: ການເຊື່ອມຕໍ່ແກ່ນທີ່ມີໂຮງຮຽນສໍາລັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຊຸມຊົນຂອງປະເທດເປີນຽນ Andean
$21,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, Domestication ແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາໃນເຂດ Andean-Amazonian ແລະ Mesoamerican ສໍາລັບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

Fundacion para el Desarrollo Tecnologico Agropecuario de los Valles

2 Grants

$200,000
2018
ສາກົນ
ການເສີມຂະຫຍາຍຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາ - ຊີວະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖົ່ວດິນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງຊາດແລະສາກົນ, ການປັບປຸງການປະຕິບັດການບໍລິໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ
$483,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ສໍາລັບການຜະລິດຖົ່ວດິນທີ່ມີສຸຂະພາບດີໃນລະບົບການກະສິກໍາຕ່າງໆ, ການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ Mycotoxins ແລະການເຂົ້າເຖິງແບບຍືນຍົງໃນຕະຫຼາດພາຍໃນແລະການສົ່ງອອກຖົ່ວດິນທີ່ມີປະສົບການທາງອິນຊີໂບລິເວຍ

ສະມາຄົມໂລກສໍາລັບປະຊາຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

2 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Pakse, Champasak, Lao PDR

$245,000
2017
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດການຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ເສີມສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຂໍສິດທິດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການສຶກສາຕົວເມືອງແບບໄກບ້ານຂອງ GAPE ແລະໂຄງການໂຮງຮຽນ Eco-School Sai Nyai
$141,000
2015
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຂໍສິດທິດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການສຶກສາທາງໄກຂອງ GAPE ແລະໂຄງການໂຮງຮຽນ Eco-

ການອະນຸລັກສັດປ່າທົ່ວໂລກ

1 Grant

$40,000
2015
ສາກົນ
ການກະກຽມ, ເຜີຍແຜ່ແລະເຜີຍແຜ່ຫນັງສືເຫຼັ້ມຫນຶ່ງໃຫ້ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໃນລາວ

Green Innovation and Development Center

2 Grants

$250,000
2017
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພະລັງງານແບບຍືນຍົງແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງກັບຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍຕໍ່ຫົວຂໍ້ນີ້
$125,000
2015
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພະລັງງານລວມແລະທາງເລືອກທີ່ມີຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍແລະການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການນີ້

Groundswell International

2 Grants

$40,000
2018
ສາກົນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດດ້ານ agroecological ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະທາງເຄມີ, ແລະລັກສະນະທາງຊີວະພາບຂອງດິນແລະລາຍໄດ້ຂອງຟາມໃນ Burkina Faso
$331,500
2016
ສາກົນ
ການປະເມີນແລະປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກໍາໃນ Burkina Faso: ໄລຍະທີ 2

Grupo Yanapai

4 Grants

$352,000
2019
ສາກົນ
ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນເຂດພູດອຍພາກກາງຂອງເປຣູ: ການປະດິດສ້າງທາງດ້ານສະຖາບັນສໍາລັບການອະນຸລັກໃນສະຖານທີ່ແລະການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງຊີວະນາໆພັນ
$236,000
2016
ສາກົນ
ປ່າໄມ້ແລະປ່າໄມ້ II: ຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຕໍ່ການປັບປຸງສະພາບປ່າໄມ້ແລະການຄຸ້ມຄອງພູມສັນຖານສໍາລັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນແລະການບໍລິການລະບົບນິເວດ
$520,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການຫວ່ານອາຫານ Andean ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເດັກໃນຊຸມຊົນໃນ Huancavelica
$20,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ກອງປະຊຸມໂພຊະນາການ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຫານແລະການເຊື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາແລະໂພຊະນາການ

Helvetas Swiss Intercooperation

3 Grants

$125,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ LIWG ເພື່ອເສີມສ້າງສິດທິທີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນສປປລາວ
$70,000
2016
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ LIWG ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນລາວເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄວບຄຸມຊຸມຊົນໃນເຂດດິນ, ປ່າໄມ້ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
$120,000
2014
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການການຜະລິດຊາ Helvetas COPE ແລະເຄືອຂ່າຍກຸ່ມວຽກງານດ້ານການເມືອງ

Huam Jai Asasamak Association

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

ວຽງຈັນ, ສປປລາວ

$50,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການຝຶກງານອາສາສະຫມັກ

IDEMS International Community Interest Company

2 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

ອ່ານ, ອັງກິດ

$251,000
2019
ສາກົນ
ການກໍ່ສ້າງ CoP ຂະຫຍາຍເຖິງແມ່ນວ່າສູນ AE ທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ, ການເຄື່ອນໄຫວແລະການປະຕິບັດ
$75,000
2018
ສາກົນ
ການວາງແຜນສໍາລັບສູນກາງເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດກະສິກໍາ, ການປະຕິບັດແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ Ilonga

1 Grant

Morogoro, Tanzania

$600,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມແນວພັນ Cowpea ທົນທານຕໍ່ Alectra ສໍາລັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໃນ Malawi ແລະ Tanzania

Inclusive Development International

2 Grants

$140,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການເງິນຕາມໂຄງການເງິນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍປົກປ້ອງສິດທິທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ
$50,000
2018
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ IDI ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles

3 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Ouagadougou, Burkina Faso

$390,000
2018
ສາກົນ
ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວນາຫມາກໄມ້ Bambara, ການຈັດຕັ້ງການຮ່ວມມືຊາວກະສິກອນ - ນັກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປັບປຸງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຜົນກະທົບທາງບວກສໍາລັບຊາວກະສິກອນເພດຍິງ
$600,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການປະສົມປະສານດ້ານເສດຖະກິດແລະເສດຖະກິດຂອງຊາວກະສິກໍາແລະຊາວກະສິກອນເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ Voandzou ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ
$212,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການຄວບຄຸມຊີວະມວນຊີວະພາບແບບຍືນຍົງຂະຫນາດໃຫຍ່ແບບຍືນຍົງຂອງແມ່ເມັດຫົວມິນໃນ Sahel

Institut de Recherche pour le Développement

1 Grant

$300,000
2016
ສາກົນ
LEGUMIP: ການຄຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານແລະປະສົມປະສານຂອງສັດຕູພືດ lupine ໃນ agroscapes ສັງຄົມນິເວດວິທະຍາໃນພູດອຍຮ້ອນ

Institut de Recherches en Sciences Appliquees et Technologies

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Ouagadougou, Burkina Faso

$95,000
2016
ສາກົນ
ການປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພສະນາການຂອງເດັກໂດຍການເພີ່ມການບໍລິໂພກຂອງຜະລິດຕະພັນແປ້ງເຂົ້າສາລີແລະເຂົ້າຫນົມໃນເຂດຊົນນະບົດ Burkina Faso
ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ