ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຄົ້ນຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ

Date Range

ຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຖືກອັບເດດກ່ຽວກັບປະຈໍາໄຕມາດປະມານຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການ.

ກະລຸນາເລືອກໄລຍະເວລາຄົບຖ້ວນເພື່ອເບິ່ງຜົນການຊອກຫາຂອງທ່ານ.

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 101 - 116 ຂອງ 116 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ

ສະຖາບັນພູດອຍ

2 Grants

$300,000
2019
ສາກົນ
Punas-Pastures IV: ການສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງສໍາລັບການປັບປຸງລະບົບນິເວດກະສິກໍາ (AEI) ໃນພູມສັນຖານກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ຂອງພູດອຍສູງຂອງເປຣູ
$300,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ປະກອບມີຊາວກະສິກອນລ້ຽງງົວນ້ອຍຂະຫນາດນ້ອຍໃນການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລະນະວັດກໍາເພື່ອການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ Rangeland ໃນ Cordillera Blanca ຂອງເປຣູ

ສະຖາບັນ Samdhana

2 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

9000 Cagayan de Oro City, ຟິລິບປິນ

$317,000
2017
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບສິດຊຸມຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແລະການດໍາລົງຊີວິດແລະການປະຕິບັດຂອງເຄືອຂ່າຍການຮຽນຮູ້ແລະສື່ມວນຊົນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທັກສະໃນການຄິດກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມໃນສປປລາວ
$342,000
2015
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສືບຕໍ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫນາດນ້ອຍແລະການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການຮຽນຮູ້ແລະສື່ມວນຊົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນພື້ນເມືອງໃນການອະນຸລັກ, ການຄຸ້ມຄອງແລະການດໍາລົງຊີວິດຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ພັນທະສັນຍາອາຫານທີ່ຍືນຍົງ

1 Grant

$20,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງອາຫານອາເມລິກາ - ລະດັບການສຶກສາກໍລະນີສຶກສາ

Univeridade Eduardo Mondlane

1 Grant

$450,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການພັດທະນາແລະການປະເມີນຜົນຂອງການປັບປຸງພັນ Cowpea ແລະການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການປູກພືດໃນປະເທດໂມຊໍາບີສໍາລັບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານເສີມ, ໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວແລະລາຍໄດ້

Universite de Maradi

3 Grants

$660,000
2018
ສາກົນ
Sahel-IPM, ການຄຸ້ມຄອງອັນຕະລາຍຂອງສັດຕູພືດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປູກພືດຝົນໃນ Sahel
$443,000
2015
ສາກົນ
ການພັດທະນາດ້ານ interdisciplinary ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ cultivar cowpea ຫຼາຍທົນທານຕໍ່ສໍາລັບຈຸດປະສົງສອງແລະຜະລິດອາຫານສັດໃນພາກຕາເວັນຕົກອາຟຣິກາ (CowpeaSquare)
$247,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການຄວບຄຸມຊີວະມວນຊີວະພາບແບບຍືນຍົງຂະຫນາດໃຫຍ່ແບບຍືນຍົງຂອງແມ່ເມັດຫົວມິນໃນ Sahel

University of Eldoret

4 Grants

$225,000
2019
ສາກົນ
ຄົ້ນຄ້ວາຮ່ວມມືກັບຊາວກະສິກອນເຂດແຫ້ງແລ້ງເພື່ອ ກຳ ນົດການປູກພືດສະບຽງອາຫານ, ອາຫານສັດແລະຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການລະບົບນິເວດໃນພາກຕາເວັນຕົກ Pokot
$20,000
2016
ສາກົນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີແນັດສໍາລັບການປັບປຸງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກໍາໃນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນໃນອາຟຣິກາ
$200,000
2016
ສາກົນ
ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການລະບົບນິເວດໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ຖືກທໍາລາຍຂອງ West Pokot, Kenya
$70,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໃນ ASALs ຂອງ Westpokot, Keiyo Marakwet ແລະເມືອງ Baringo ເພື່ອຟື້ນຟູພູມສັນຖານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

University of Greenwich

3 Grants

$450,000
2017
ສາກົນ
ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນເພື່ອປະເມີນການປົກປ້ອງການປູກພືດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໂດຍນໍາໃຊ້ພືດທີ່ເປັນຢາປາບສັດຕູພືດ: FRN4PP
$199,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, Upscaling ເຫມາະສົມກັບເຕັກໂນໂລຍີ Maize-Legume ຜ່ານການທົດລອງຫຼາຍສະພາບແວດລ້ອມແລະເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນ
$102,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ Bambara ແລະໂພຊະນາການໃນ Malawi, Mozambique ແລະ Tanzania (MaMGNuts)

ມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota Foundation

4 Grants

$105,000
2018
ສາກົນ
McKnight / University of Minnesota Evaluation Studies Graduate Assistantship
$15,000
2017
ສາກົນ
ICOMOS 2018 (International Conference on One Medicine One Science): ວິທະຍາສາດແລະນະໂຍບາຍໃນການໂຕ້ຕອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການກະສິກໍາແລະການແພດ
$226,000
2015
ສາກົນ
ໄລຍະທີ II: ການກໍານົດເປົ້າຫມາຍແລະການປັບປຸງການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງພືດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບການປູກເຂົ້າສາລີໃນປະເທດແອຟິກາໃຕ້
$84,884
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບນັກຮຽນປະເມີນຜົນ

University of Missouri-Columbia

2 Grants

$300,000
2019
ສາກົນ
ການກໍ່ສ້າງລະບົບການພະຍາກອນເຕືອນໄພ ທຳ ອິດທີ່ມີປະໂຫຍດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນລະດັບສູງ Andes: ເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງລະບົບນິເວດກະສິ ກຳ
$240,000
2016
ສາກົນ
ການພັດທະນາແລະການປະເມີນຜົນຂອງເຄື່ອງມືເພື່ອປະກອບມີຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດໃນເຂດພູດອຍໂບລິເວຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Vermont ແລະລັດວິທະຍາໄລກະເສດ

1 Grant

$197,000
2015
ສາກົນ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ, ວິທີການຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດການມີສ່ວນຮ່ວມ (PAR) ເພື່ອປະເມີນການກວດກາແລະການປະເມີນຜົນໃນເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນ (FRN) ໃນໂບລິເວຍ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອາສາສະຫມັກໃນການພັດທະນາຄວາມກັງວົນ

1 Grant

$225,000
2018
ສາກົນ
ການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຊາວກະສິກອນອີງໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າສາລີໃນພາກຕາເວັນອອກອູການດາ

Vredeseilanden VZW

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Quito, Provincia de Pichinc

$50,000
2019
ສາກົນ
ສຳ ລັບວັດສະດຸປ້ອນທາງຊີວະພາບແຫຼວດ້ານກະສິ ກຳ (“ ຊີວະພາບ”): ການທົບທວນຄືນໂດຍສຸມໃສ່ຈຸດພິເສດຂອງ Andes

Wageningen University

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Wageningen, ເນເທີແລນ

$500,000
2016
ສາກົນ
ວິທີການເພື່ອປັບປຸງລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງລະບົບການປູກຝັງ - ສັດລ້ຽງຂອງພາກໃຕ້ຂອງມາລີ - II

World Food Programme Ecuador

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

Quito, ເອກວາດໍ

$250,000
2015
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກໍາຂະຫນາດນ້ອຍກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ

ໂລກປະເທດເພື່ອນບ້ານ

1 Grant

$400,000
2014
ສາກົນ
ສໍາລັບໂຄງການ, ການປະກອບສ່ວນໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ແກ່ການກະສິກໍາຄອບຄົວແລະອົງການຈັດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນໃນ Sik'imira ພາກກາງ, ເມືອງ Vila Vila, ໂບລິເວຍ
ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ