ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

News & Ideas

ໂຄດຕະບອງຂອງ Philanthropy | ການແບ່ງປັນພະລັງງານແລະການຂັດຂວາງຄວາມບໍ່ສະ ເໝີ ພາບດ້ານເຊື້ອຊາດ: ວິທີການທີ່ຜູ້ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດ ໝັ້ນ ໝາຍ ໃນການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ປີຫຼັງຈາກ Covid

Tonya Allen
ໂດຍ Tonya Allen ເດືອນມີນາ 2021
ພາສາລາວ