Là giám đốc đầu tư của McKnight kể từ năm 2019, Elizabeth McGeveran giám sát nhóm quản lý khoản tài trợ $3 tỷ của Quỹ. Với sự lãnh đạo và tầm nhìn của mình, Quỹ đã cam kết đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 trên toàn bộ danh mục đầu tư của mình vào hoặc trước năm 2050 — là quỹ đầu tiên trong số 50 tổ chức tư nhân lớn nhất của quốc gia làm được như vậy. McGeveran đã thiết kế một danh mục đầu tư theo định hướng giải pháp theo tỷ lệ thị trường phù hợp với sứ mệnh của Tổ chức, thúc đẩy các giải pháp khí hậu cũng như các cộng đồng và nền kinh tế công bằng. Trên toàn bộ khoản tài trợ, cứ ba đô la đầu tư thì có một là phù hợp với sứ mệnh.

McGeveran lần đầu tiên gia nhập McKnight vào năm 2014 để lãnh đạo chương trình đầu tư tác động. Cô ấy đã giúp mở đường cho Quỹ với tư cách là một nhà đầu tư có tác động hàng đầu, xác định các cơ hội đầu tư đang xây dựng thế giới mà chúng ta muốn sống. Là một nhà lãnh đạo đầu tư từ năm 1999, McGeveran cùng với những người khác là tác nhân ban đầu trong việc phát triển xã hội và quản trị môi trường (ESG ) các phương pháp tiếp cận trong toàn ngành. Là phó chủ tịch cấp cao về quản trị và đầu tư bền vững tại F&C Asset Management, một nhà quản lý tài sản thương mại có trụ sở tại London (nay là BMO Global Asset Management), bà đã xây dựng đội ngũ đầu tư có trách nhiệm xã hội hàng đầu của công ty này.

McGeveran là người được ủy thác quỹ độc lập tại Boston Trust Walden, một nhà lãnh đạo lâu năm trong việc kết hợp ESG vào cách tiếp cận đầu tư của mình. Cô là thành viên ban đầu của Ủy ban Cố vấn Hoa Kỳ về chỉ số FTSE4Good, và hiện là tình nguyện viên trong ủy ban đầu tư tại Đại học St. Thomas ở quê hương St. Paul. McGeveran lớn lên bên ngoài Boston và tốt nghiệp trường Cao đẳng Carleton ở Minnesota.