Tim Murphy đã từng là cán bộ chương trình tại McKnight với cả nhóm Tích hợp chương trình và nhóm Cộng đồng sôi nổi & bình đẳng kể từ năm 2021. Trong vai trò kết hợp này, ông mở rộng năng lực cho các nhóm chương trình của McKnight, tăng cường liên kết chiến lược và hiệu quả tổ chức nhằm thúc đẩy các mục tiêu của chương trình và sứ mệnh của Quỹ. Ông đam mê tập trung công bằng trong tất cả các hoạt động của Quỹ và mang lại tư duy cải tiến liên tục cho công việc.

Tim tham gia Quỹ với tư cách là quản trị viên cho chương trình Khí hậu & Năng lượng vào năm 2016. Sau đó, anh phục vụ trong nhóm Tài trợ & Điều hành chương trình trước khi trở thành cán bộ chương trình của nhóm Cộng đồng sôi nổi & bình đẳng. Ông có hai bằng của Đại học Minnesota: bằng cử nhân về khoa học môi trường, chính sách và quản lý và bằng MBA của Trường Quản lý Carlson.

Tim sống ở phía nam Minneapolis với con chó của mình, Ole, và là thành viên ban tình nguyện của Mile in My Shoes, một tổ chức hành động xã hội sử dụng sức mạnh của hoạt động chạy bộ để thay đổi nhận thức và thay đổi cuộc sống.

"Tình yêu là khả năng chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng." - Thích Nhất Hạnh