Tim Murphy phục vụ trong vai trò kết hợp là nhân viên phụ trách chương trình với nhóm Tích hợp Chương trình và nhóm Cộng đồng sôi nổi & bình đẳng. Với vai trò này, ông mở rộng năng lực của các nhóm chương trình của McKnight, nâng cao sự liên kết chiến lược và hiệu quả của tổ chức nhằm thúc đẩy các mục tiêu lập trình và sứ mệnh của Tổ chức. Anh ấy đam mê tập trung vào công bằng trong tất cả các hoạt động của Quỹ và mang lại tư duy cải tiến liên tục cho công việc.

Murphy tham gia Quỹ với tư cách là quản trị viên cho chương trình Khí hậu & Năng lượng vào năm 2016.
Sau đó, anh phục vụ trong nhóm Tài trợ & Điều hành chương trình trước khi trở thành nhân viên phụ trách chương trình của nhóm Cộng đồng sôi nổi & bình đẳng. Ông có hai bằng của Đại học Minnesota: bằng cử nhân về khoa học môi trường, chính sách và quản lý và bằng MBA của Trường Quản lý Carlson.

Murphy sống ở nam Minneapolis cùng với chú chó Ole của mình, và là thành viên ban tình nguyện của Mile in My Shoes, một tổ chức hành động xã hội sử dụng sức mạnh của việc chạy bộ để thay đổi nhận thức và thay đổi cuộc sống.