ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ລຸ້ນ: ກອງທຶນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍືນຍົງ III

ປະເພດ: Aligned Investments

ຫົວຂໍ້: Agriculture, Clean Transportation, Water

ການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນແລະທຸລະກິດໃin່ໃນດ້ານກະສິກໍາ, ອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະສຸຂະພາບ. SSF ໃຊ້ທຶນໃນການຫັນປ່ຽນນີ້ໂດຍການລົງທຶນໃສ່ທຸລະກິດຂັ້ນຕອນການຂະຫຍາຍຕົວນໍາພາວິວັດທະນາການ.

investment icon

ການລົງທຶນ

$10 ລ້ານ; ຕົ້ນກໍາເນີດໃນ 2019

rationale icon

ເຫດຜົນ

ການຜະລິດລົງທຶນໃນຂະ ແໜງ ກວ້າງແລະການ ສຳ ຫຼວດຄວາມຍືນຍົງເພື່ອລະບຸທຸລະກິດແລະການບໍລິການລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ມັນເປັນສູນໃນການສົ່ງເງິນ, ເງິນທີ່ຄົນອົບພະຍົບສົ່ງໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນບ້ານ, ຍ້ອນວ່າພື້ນທີ່ສຸກສໍາລັບຄ່າທໍານຽມທີ່ຕໍ່າກວ່າແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍໂດຍປະຊາກອນທີ່ມີອໍານາດຜູ້ບໍລິໂພກ ໜ້ອຍ, ການສົ່ງເງິນຄືນໃນປະຫວັດສາດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

returns icon

Returns

ໄປສູ່ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍການອອກຕົ້ນກໍາໄລຫຼາຍຄັ້ງ.

lessons learned icon

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ

ໄວເກີນໄປທີ່ຈະລາຍງານ

Photo Credit: ຂອງຂວັນ Habeshaw ເທິງ Unsplash.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 10/2021

ພາສາລາວ