ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ເປີດເຜີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເພື່ອປົດລັອກການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານ

The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations has dedicated its annual State of Food and Agriculture Report to examining the hidden costs of our current agrifood system on our health, the environment, and society, which they found amount to at least $10 trillion a year, representing almost 10 percent of global GDP.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການຮຽນຮູ້

ຊຸມຊົນປະຕິບັດ Funder-Initiative ຂອງການປະຕິບັດເປັນວິທີການໃນການແລກປ່ຽນແລະສ້າງຄວາມຮູ້ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງລະບົບຕ່າງໆ

ມາດຕາດ້ານການສຶກສາ ເດືອນມີນາ 2021
ພາສາລາວ