ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Viva La Papa: 20 ປີຂອງການຮ່ວມມືສໍາລັບລະບົບອາຫານແບບຍືນຍົງໃນ Andes

ຜູ້ປົກຄອງມັນຕົ້ນ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດເປຣູກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປູກຄວາມຮູ້, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະພະລັງງານຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໂດຍຜ່ານຊຸມຊົນ Andes ອາຍຸ 20 ປີ, ການສ້າງລະບົບອາຫານທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະກະສິກຳໃນທົ່ວພາກພື້ນ ແລະທົ່ວໂລກ.

ເບິ່ງເລື່ອງ

ນິທານ

ພາສາລາວ