Bỏ qua nội dung

Tiết lộ chi phí tiềm ẩn để mở khóa quá trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc đã dành riêng Báo cáo Hiện trạng về Lương thực và Nông nghiệp hàng năm để kiểm tra các chi phí tiềm ẩn của hệ thống thực phẩm nông nghiệp hiện tại đối với sức khỏe, môi trường và xã hội của chúng ta, mà họ nhận thấy lên tới ít nhất là $10 nghìn tỷ mỗi năm, chiếm gần 10% GDP toàn cầu.

Tìm hiểu thêm

Học tập

Tiếng Việt