Bỏ qua nội dung
2 đọc tối thiểu

Làm thế nào để chống lại một loại cây trồng tàn phá? Gợi ý: Tham gia vào nông dân

Bioversity quốc tế

Bioversity quốc tế là một tổ chức nghiên cứu phát triển toàn cầu với tầm nhìn nuôi dưỡng con người và duy trì hành tinh thông qua đa dạng sinh học nông nghiệp. Họ hợp tác với các tổ chức ở các nước thu nhập thấp ở các khu vực nơi đa dạng sinh học nông nghiệp và cây có thể góp phần cải thiện dinh dưỡng, khả năng phục hồi, năng suất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Do thực hành kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn, năng suất trung bình của trang trại đã tăng lên, cho phép nông dân bán nhiều chuối hơn trên thị trường và có được sự ổn định tài chính cho gia đình và cộng đồng của họ.

Sinh kế ở Đông và Trung Phi đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Banana Xanthomonas Wilt, một căn bệnh tàn khốc gây mất năng suất tới 100% và làm tổn hại nghiêm trọng đến sinh kế và an ninh lương thực của các hộ trồng chuối trên toàn khu vực. Tại Uganda, Bioversity International đã tăng cường năng lực của hàng trăm nông dân để quản lý bệnh tốt hơn. Các biện pháp đơn giản như phá hủy cây bị nhiễm bệnh, loại bỏ chồi đực và khử trùng dụng cụ nông nghiệp là những biện pháp rất hiệu quả để chống lại bệnh héo Banana Xanthomonas. Bioversity đã cho nông dân cơ hội tìm hiểu các thực hành này và các lựa chọn quản lý bệnh khác thông qua các cuộc họp khu vực, các chuyến thăm trao đổi nông dân và các trường học nông dân.

Mặc dù các biện pháp này có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh tại chỗ, nhưng chúng không được nông dân áp dụng ngay lập tức. Bioversity International và các đối tác đã sửa đổi cách tiếp cận của họ, phát triển một chiến lược mới gọi là Phương pháp tiếp cận học tập và thử nghiệm cho nông dân. Điều này mang lại cho nông dân quyền sở hữu những gì họ đã học được, khiến họ có nhiều khả năng áp dụng các thực hành mới. Đồng thời, công cụ nhắc nhở Bioversity và các đối tác của mình đáp ứng các nhu cầu phù hợp nhất của nông dân.

Nhờ thực hành kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn, năng suất trung bình của trang trại đã tăng từ 5-10 bó / mẫu mỗi tuần lên 15-20 bó, cho phép nông dân bán nhiều chuối hơn trên thị trường và có được sự ổn định tài chính cho gia đình và cộng đồng. Dựa trên kinh nghiệm và các công cụ được phát triển trong dự án, Bioversity International đang phát triển giai đoạn thứ hai để mở rộng quy mô áp dụng các biện pháp quản lý bệnh hiệu quả.

Đề tài: Quốc tế, Nghiên cứu hợp tác

Tháng Một 2017

Tiếng Việt