ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
2 ນາທີອ່ານ

ວິທີການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດລະບາດທີ່ຮ້າຍກາດບໍ? ຄໍາແນະນໍາ: ປະກອບມີຊາວກະສິກອນ

Bioversity International

Bioversity International ແມ່ນອົງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກທີ່ມີວິໄສທັດຂອງປະຊາຊົນບໍາລຸງລ້ຽງແລະຮັກສາດາວເຄາະໂດຍຜ່ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ໍາໃນຂົງເຂດທີ່ມີຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເພື່ອປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ, ຄວາມຍືນຍົງ, ຜະລິດຕະພັນແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.

ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດການຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜົນຜະລິດກະສິກໍາສະເລ່ຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂາຍຫມາກກ້ວຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຕະຫຼາດແລະໄດ້ຮັບຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາແມ່ນຖືກຄຸກຄາມຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍຫມາກກ້ວຍ Xanthomonas Wilt, ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຜົນຜະລິດສູງເຖິງ 100% ແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານຂອງຄົວເຮືອນກ້ວຍໃນທົ່ວພື້ນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໃນປະເທດອູການດາ, Bioversity International ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນການຄຸ້ມຄອງພະຍາດທີ່ດີຂຶ້ນ. ການປະຕິບັດແບບງ່າຍດາຍເຊັ່ນການທໍາລາຍພືດທີ່ຕິດເຊື້ອ, ການຖອນຝູງແກະຂອງຜູ້ຊາຍແລະເຄື່ອງມືກະສິກໍາທີ່ເປັນຢາປ້ອງກັນແມ່ນມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຕໍ່ກັບຫມາກກ້ວຍ Xanthomonas Wilt. Bioversity ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີໂອກາດຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ແລະທາງເລືອກໃນການຄຸ້ມຄອງອື່ນໆໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມພາກພື້ນ, ການແລກປ່ຽນຊາວກະສິກອນ, ແລະໂຮງຮຽນກະສິກໍາ.

ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິຜົນໃນການຄວບຄຸມພະຍາດຢູ່ສະຖານີ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທັນທີໂດຍຊາວກະສິກອນ. Bioversity International ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກມັນໄດ້ປັບປຸງວິທີການຂອງພວກເຂົາ, ການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ວິທີການຮຽນຮູ້ແລະທົດລອງທົດລອງສໍາລັບຊາວກະສິກອນ". ນີ້ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໃຫມ່. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຄື່ອງມືແນະນໍາ Bioversity ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊາວກະສິກອນ.

ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດການຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜົນຜະລິດກະສິກໍາສະເລ່ຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5-10 ເມັດຕໍ່ acre ຕໍ່ອາທິດຫາ 15-20 ຊໍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂາຍຫມາກກ້ວຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດແລະໄດ້ຮັບຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ການກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບປະສົບການແລະເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ພັດທະນາໃນໄລຍະຂອງໂຄງການ, Bioversity International ກໍາລັງພັດທະນາຂັ້ນຕອນທີສອງເພື່ອຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງພະຍາດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ.

ຫົວຂໍ້: ສາກົນ, Collaborative ການປູກພືດວິໄຈ

ເດືອນມັງກອນ 2017

ພາສາລາວ