Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Những thay đổi nhỏ dẫn đến tác động lớn ở trẻ mẫu giáo

Nghĩ nhỏ

Nghĩ nhỏ được dành riêng để thúc đẩy chăm sóc chất lượng và giáo dục trẻ em trong những năm đầu tiên quan trọng của họ. Bằng cách tập trung vào người lớn trong cuộc sống của trẻ em - cha mẹ, chuyên gia mầm non và các nhà hoạch định chính sách - Think Small cung cấp kinh nghiệm giúp trẻ em phát triển mạnh. Chương trình Giáo dục & Học tập của Quỹ McKnight tập trung vào việc biết chữ sớm và tăng tỷ lệ học sinh đọc ở cấp lớp lên lớp ba. Thông qua tài trợ từ McKnight, Think Small đã có thể hợp tác với Reading Corp để đưa chương trình xóa mù chữ thành công của họ vào chăm sóc trẻ em gia đình.

Hãy nghĩ rằng huấn luyện viên nhỏ có mối quan hệ cá nhân, mạnh mẽ với các nhà cung cấp chăm sóc trẻ em gia đình. Những mối quan hệ này là nền tảng của mối quan hệ hợp tác giữa Quân đoàn đọc sách Minnesota và Think Small, và đã mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp ở thành phố Minneapolis Khu vực thành tựu phía BắcKhu phố hứa hẹn Saint Paul tham gia thí điểm. Các thành viên của Reading Corps hiện ghé thăm các chương trình chăm sóc trẻ em gia đình hai đến ba lần một tuần, dẫn đầu đọc to và thực hiện các can thiệp nhỏ làm tăng kỹ năng đọc viết trước. Khi các nhà cung cấp quan sát, họ học hỏi và bắt đầu kết hợp các hoạt động tương tự này vào thực tiễn hàng ngày. Hãy nghĩ rằng huấn luyện viên nhỏ hoàn thành vòng tròn hỗ trợ, củng cố các nhà cung cấp kỹ thuật đã học. Mục tiêu là để các nhà cung cấp có đủ khả năng và tự tin trong hướng dẫn trước khi biết đọc biết viết sau hai năm. Bây giờ là năm thứ hai, Think Small đã bổ sung một đoàn hệ mới và nhân đôi số lượng nhà cung cấp tham gia.

Chỉ trong năm đầu tiên trẻ em trong chương trình này đang phát triển mạnh. Một số chương trình trước đây có từ 80% đến 100% trẻ bốn và năm tuổi được coi là cách xa mục tiêu về cách gieo vần và tiêu chuẩn. Thông qua quan hệ đối tác Think Small và Reading Corp, những con số này hiện đã được lật lại, với 80% đến 100% hoặc gần với mục tiêu và hoặc ở mức trên mục tiêu cấp độ đọc. Những đứa trẻ này đang trên đường chuẩn bị cho mẫu giáo.

Đề tài: Giáo dục

Tháng Năm 2015

Tiếng Việt