Bỏ qua nội dung
2 đọc tối thiểu

Tạo cho giáo viên một tiếng nói trong tương lai của giáo dục

Các nhà giáo dục xuất sắc

Educators For Excellence

Nhà giáo dục 4 Excellence (E4E) hoạt động để đảm bảo rằng tiếng nói của giáo viên trong lớp được đưa vào các quyết định ảnh hưởng đến nghề nghiệp của họ và học sinh của họ. E4E hình dung một nghề dạy học có uy tín, nâng cao, trong đó các nhà giáo dục là nhà lãnh đạo cả trong và ngoài lớp học để mang lại kết quả tích cực cho học sinh. E4E nhận được các quỹ hoạt động chung thông qua chương trình Giáo dục & Học tập của McKnight để hỗ trợ cho chương E4E của Minnesota.

Các nhà giáo dục xuất sắc hình dung một nghề dạy học có uy tín, nâng cao, trong đó các nhà giáo dục là nhà lãnh đạo cả trong và ngoài lớp học để mang lại kết quả tích cực cho học sinh.

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2015, hơn 100 nhà giáo dục và các đối tác cộng đồng đã tập trung cho hội nghị thượng đỉnh hàng năm đầu tiên của E4E-MN, Tiếng nói cho công bằng và đa dạng giáo viên. Những người tham gia đã tập hợp để tham gia buổi ra mắt Nhóm Chính sách Giáo viên 2015 về Đa dạng Giáo viên. Ngày này có rất nhiều cơ hội cho các nhà giáo dục tìm hiểu về các khuyến nghị chính sách trong bài báo, được truyền cảm hứng từ các diễn giả và người biểu diễn, và học trong các phiên đột phá do giáo viên lãnh đạo được thiết kế để tăng cường kỹ năng vận động tập thể. Các giáo viên không chỉ dẫn đầu trong việc phát triển các khuyến nghị chính sách được đưa ra vào ngày hôm đó, họ còn thực hiện 12 phiên đột phá về các chủ đề như Khung xây dựng khung công bằng chủng tộc, Bộ công cụ hỗ trợ giáo viên của Hồi giáo, Chiến lược đắm đuối để giành được sự đa dạng của giáo viên, Hồi giáo và hơn thế nữa. Kết quả của hội nghị thượng đỉnh, các nhà giáo dục đã tiến một bước để ủng hộ cho một nghề dạy học nâng cao và cải thiện kết quả của học sinh. Họ đã xây dựng một mạng lưới các nhà lãnh đạo mới, những người sẽ làm việc để đảm bảo tất cả học sinh ở bang Minnesota, đặc biệt là học sinh da màu, có cơ hội học hỏi từ các giáo viên có nguồn gốc đa dạng. Sắp tới, E4E sẽ kêu gọi mạng lưới các nhà lãnh đạo này thiết lập các cam kết hành động tập thể 203 được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh.

Nhà giáo dục 4 Xuất sắc bắt đầu khi một nhóm các giáo viên ở New York muốn thay đổi cách tiếp cận từ trên xuống để hoạch định chính sách, điều khiến cho các giáo viên xa lánh các quyết định quan trọng hình thành nên lớp học và sự nghiệp của họ. Họ đã phát triển thành một phong trào quốc gia của các giáo viên dẫn đầu trách nhiệm thay đổi hệ thống giáo dục của chúng tôi. Ngày nay, các giáo viên E4E trên cả nước đang tìm hiểu về chính sách giáo dục, kết nối với các đồng nghiệp có cùng chí hướng và hành động để đảm bảo rằng trải nghiệm trong lớp của họ thông báo các quyết định ảnh hưởng đến nghề nghiệp và học sinh của họ.

Đề tài: Giáo dục

Tháng Tư 2015

Tiếng Việt