Jane Maland Cady gia nhập McKnight vào năm 2008 với tư cách là giám đốc sáng lập của chương trình Quốc tế. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã giám sát hoạt động tài trợ tập trung vào sinh kế công bằng và bền vững tại hơn 15 quốc gia ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Trọng tâm của công việc của cô là nghiên cứu nông học với các hộ nông dân sản xuất nhỏ và quyền tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng địa phương.

Cam kết hợp tác toàn diện và có mạng lưới, Jane đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và phát triển nhiều tổ chức quan trọng. Chúng bao gồm một số mạng lưới hạ lưu sông Mekong và Liên minh toàn cầu vì tương lai lương thực - một liên minh chiến lược gồm các nền tảng từ thiện nhằm thúc đẩy các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm lành mạnh, bình đẳng, linh hoạt và đa dạng về văn hóa. Bà là đồng chủ tịch của ban chỉ đạo Liên minh toàn cầu.

Jane có nhiều kinh nghiệm về hệ thống thực phẩm lấy sinh thái làm trung tâm với tư cách là một giáo viên, nhà nghiên cứu, người đánh giá và người thực hiện trên thực địa. Trước khi gia nhập McKnight, bà là nhà tư vấn nghiên cứu và đánh giá độc lập trong 15 năm, làm việc trong nước và quốc tế với các sáng kiến phát triển cộng đồng và hệ thống nông nghiệp. Kinh nghiệm của cô bao gồm làm việc với khu vực tư nhân trong chuỗi giá trị thực phẩm tự nhiên và hữu cơ từ chứng nhận đến sản xuất và bán lẻ. Ngoài ra, cô đã giúp mở rộng thị trường Hoa Kỳ cho thương mại công bằng và các sản phẩm hữu cơ từ Nam Mỹ và Hoa Kỳ.

Jane có bằng Tiến sĩ và bằng Thạc sĩ về giáo dục nông nghiệp của Đại học Minnesota và bằng Cử nhân về công bằng xã hội của Đại học Augsburg. Cô đã sống và làm việc nhiều ở Brazil và các khu vực của Châu Mỹ Latinh. Lớn lên tại một trang trại phía nam Minnesota, cô cam kết làm việc với nông dân để thúc đẩy tính bền vững và công bằng trong nông nghiệp và hệ thống thực phẩm trên toàn thế giới. Cô là một người đam mê làm vườn và là mẹ của 4 đứa con.