Jane Maland Cady là giám đốc chương trình quốc tế cho Quỹ McKnight. Chương trình quốc tế của Quỹ tập trung tài trợ cho sinh kế bền vững ở 15 quốc gia ở Châu Phi, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, đặc biệt là nghiên cứu nông học cho nông dân sản xuất nhỏ và quyền tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng địa phương.

Trước khi gia nhập McKnight vào năm 2008, Cady đã dành 15 năm để quản lý công ty tư vấn của riêng mình, Criando Research and Ev Assessment Services. Cô có nhiều kinh nghiệm trong nước và quốc tế làm việc với các sáng kiến phát triển cộng đồng và hệ thống nông nghiệp bền vững, thông qua việc giảng dạy, thực hành đánh giá và thực hiện trên mặt đất. Cô cũng đã làm việc trong khu vực tư nhân trong chuỗi giá trị thực phẩm tự nhiên và hữu cơ, từ chứng nhận, sản xuất, bán lẻ và gần đây nhất là mở rộng thị trường ở Hoa Kỳ để buôn bán công bằng và các sản phẩm hữu cơ từ Nam Mỹ và Hoa Kỳ.

Maland Cady có bằng tiến sĩ và bằng thạc sĩ về giáo dục nông nghiệp tại Đại học Minnesota, đã sống và làm việc rộng rãi ở Brazil và một phần của Mỹ Latinh. Lớn lên tại một trang trại ở miền nam bang Minnesota, cô cam kết thúc đẩy sự bền vững và công bằng trong các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm trên toàn cầu, liên quan đến nông dân trong quá trình này. Cô là mẹ của bốn đứa trẻ truyền cảm hứng.