ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
3 ນາທີອ່ານ

ເຄື່ອງມືທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ Philanthropy ສາມາດນໍາໃຊ້ການຫຼຸດຜ່ອນສະພາບອາກາດ, ການປັບຕົວຜ່ານການປະຕິບັດຊຸມຊົນ, ນະໂຍບາຍແລະຕະຫຼາດ

ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງເວທີການປະຊຸມ Minneapolis ຊ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານສະອາດ. (ພາບ: MCC)

ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງມະນຸດ, ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະດາວເຄາະຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຈະມີຈຸດສຸມທີ່ຊັດເຈນ, ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນ, ກໍານົດໄລຍະເວລາສໍາລັບການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ອະນາຄົດຄາບອນຕ່ໍາ. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບອາກາດເພີ້ມຄວາມກົດດັນຂອງການເຕີບໂຕໃນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ລວມທັງນ້ໍາຈືດ, ດິນແລະຊີວະນາໆພັນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດແລະເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດປັບຕົວເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງມັນ.

ມູນນິທິ McKnight ແກ້ໄຂບັນຫາແລະການປັບຕົວພ້ອມກັບເປົ້າຫມາຍອື່ນໃນຫຼາຍໆພາກພື້ນ, ລວມທັງພວກເຮົາ Collaborative ການປູກພືດວິໄຈ, Mississippi River, ແລະ Region & Communities ໂຄງການ. ໃນປີ 2013, ຄະນະກໍາມະການບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ໂຄງການ Midwest Climate & Energy ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດລະບົບພະລັງງານໃຫມ່, ສະອາດແລະມີຄວາມຍືນຍົງ, ເປັນຜູ້ນໍາພາ. ເສັ້ນທາງໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເກີດຂື້ນໃນທົ່ວປະເທດ Midwest ໂດຍຜ່ານການຫັນປ່ຽນຕະຫຼາດ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດແລະການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ, ຈາກຕົວເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍໄປຍັງເມືອງໃຫຍ່. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມໃຈບຸນເປັນຜູ້ນສໍາຄັນໃນການປ່ຽນແປງນີ້, ເລັ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າໂດຍທໍາລາຍບັນດາອຸປະສັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນເສັ້ນທາງພັດທະນາທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.

ໂຄງການສະພາບອາກາດແລະພະລັງງານ Midwest ຂອງ McKnight ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມັນ. ມັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນແລະໂຄງການລົງທຶນອື່ນໆເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບອາກາດແລະເປົ້າຫມາຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ສະອາດເທົ່າທຽມກັນ, ແຕ່ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງແລະກວ້າງຂວາງ. ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການປະສົມປະສານ, ການປ່ຽນແປງການຂັບຂີ່ໂດຍຜ່ານຈຸດຫຼາຍຂອງການໃຊ້ອໍານາດ, ລວມທັງການມອບໃຫ້, ການສະເຫນີ, ການລົງທຶນ, ແລະການປະຊຸມໂດຍນໍາໃຊ້ອິດທິພົນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນຊຸມຊົນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ.

ການເງິນຂອງ PACE ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານແລະຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວຂະແຫນງການ, ພາກພື້ນແລະໃນທົ່ວປະເທດ.

ຕົວຢ່າງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແຫນງການນີ້ແມ່ນການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ ຊັບພະຍາກອນຊັບພະຍາກອນຊັບພະຍາກອນສະອາດ (PACE)ທີ່ຢູ່ ໃນເວລາທີ່ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານຜ່ານກົດຫມາຍ, PACE ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າຂອງຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານແລະການປັບປຸງພະລັງງານທົດແທນທີ່ພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍຄືນໂດຍຜ່ານການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນຂອງຊັບສິນ. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການຂອງການລົງທຶນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນກອງທຶນຊື້ຫຸ້ນ PACE ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພັນທະບັດຈາກ Midwest ມີການແຂ່ງຂັນຫນ້ອຍກວ່າພັນທະບັດຈາກພາກພື້ນອື່ນໆຂອງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພະນັກງານຈາກໂຄງການດ້ານການລົງທືນ, ພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນຂອງເມືອງ McKnight, ແລະບັນດາໂຄງການສະພາບອາກາດແລະພະລັງງານຂອງພາກຕາເວັນອອກ Midwest, ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ຊ່ວຍຄັງແລະຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂົງເຂດ, ທາງເລືອກການເງິນແລະການປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີ່ຈໍາກັດຄວາມເປັນປະໂຫຍດຂອງ PACE ຖ້າຊັບສິນຖືກຂາຍ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເອົານັກລົງທຶນແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຮ່ວມກັນເພື່ອປັບປຸງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ PACE ໃນເຂດ Midwest ໂດຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາອຸປະສັກໃນຕະຫຼາດ.

ໂດຍການນໍາສະເຫນີຄວາມຊໍານານ, ທັດສະນະແລະຄວາມສໍາພັນຂອງພະນັກງານຂອງມູນລະນິທິ, ຜູ້ສະຫນອງທຶນແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນບັນຫານີ້, ພວກເຮົາພະຍາຍາມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນທົ່ວຂະແຫນງການ, ແລະເພີ່ມຜົນກະທົບຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວແລະຮີບດ່ວນ.

ຫົວຂໍ້: Midwest Climate & Energy

ເດືອນເມສາ 2015

ພາສາລາວ