ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ແຜນງານໃນການຫັນປ່ຽນ

ເພາະ​ວ່າ ປ່ຽນແປງໃນຍຸດທະສາດການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ສິ້ນສຸດພື້ນທີ່ໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ເຊິ່ງບໍ່ຍອມຮັບເອົາການສະ ໝັກ ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ: ການສຶກສາ, ພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນ, ແມ່ນ້ ຳ Mississippi, ແລະອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ການສຶກສາ

ຫລັງຈາກໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເງິນມາເປັນເວລາ 10 ປີ, McKnight ໄດ້ສິ້ນສຸດໂຄງການການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນແລະຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງພວກເຂົາໃນການກະກຽມນັກຮຽນ Minnesota ໃຫ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄອບຄົວແລະລົງທຶນໃສ່ນັກສຶກສາ.

Region & Communities

ຫລັງຈາກໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເງິນມາເປັນເວລາ 17 ປີ, McKnight ໄດ້ສິ້ນສຸດແຜນງານພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນແລະຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງພວກເຂົາໃນການສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນມີຊີວິດຊີວາ.

Mississippi River

ຫລັງຈາກໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 27 ປີ, McKnight ມີ ສິ້ນສຸດລົງ ໂຄງການ Mississippi River ຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະຖືກຕາເວັນເຕັມທີ່ພາຍໃນປີ 2021. ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດຮັບເອົາຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງພວກເຂົາໃນການຟື້ນຟູຄຸນນະພາບນໍ້າແລະຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.

ເອເຊຍຕະວັນອອກສຽງໃຕ້

ຫລັງຈາກໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 35 ປີ, McKnight ໄດ້ສິ້ນສຸດໂຄງການອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ຮັບແລະຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຂອງພວກເຂົາໃນການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ດຳ ລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງແລະສິດຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະຊາດ.

ພາສາລາວ