ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
1 ນາທີອ່ານ

New York Times | ນໍາການກະສິກໍາກັບທໍາມະຊາດ

Agroecology ແມ່ນບໍ່ແມ່ນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບລູກ. ມັນພຽງແຕ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຊັບສິນຂອງທໍາມະຊາດ, ທີ່ມາຈາກລະບົບນິເວດແລະລະບົບນິເວດອ້ອມຂ້າງ, ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວອາຫານ. ແຕ່ໃນລະບົບການອາຫານ 5 ພັນຕື້ໂດລາທີ່ຄອບຄຸມໂດຍຍັກໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດທີ່ເຄີຍເຕີບໂຕ, ການຮັບຮອງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາຫານສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນປຸຍເພື່ອດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອດຶງດູດນັກກະຕຸ້ນແລະຜູ້ລ້າທີ່ກິນພືດກະສິກໍາ ສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງດິນແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນໃນສາຍຕາຂອງອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາທີ່ບໍ່ສະຫງົບ, ຕົວເອງ. ມັນເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບລູກເພື່ອຂະຫຍາຍກາເຟ.

ການນໍາສະເຫນີ: Agroecology ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາປູກພືດຮ່ວມຂອງທີມງານສາກົນຂອງພວກເຮົາ.

ອ່ານບົດຄວາມເຕັມ

ຫົວຂໍ້: Global Food

ເດືອນມີນາ 2018

ພາສາລາວ