Trên toàn quốc, MN xếp thứ 46 về tốt nghiệp trung học AAPI và là nơi có một trong những khoảng cách thành thạo AAPI trắng lớn nhất cho việc đọc lớp bốn, nhưng phần lớn đang được thực hiện để thay đổi các tỷ lệ cược này. Báo cáo này có ba trường MN sử dụng các chiến lược sáng tạo để giúp người học AAPI phát triển mạnh.