Bỏ qua nội dung

Các chương trình khác

Học bổng Doupe

Allison Doupe có mối liên hệ sâu sắc với Quỹ tài trợ McKnight. Cô đã nhận được Giải thưởng Học giả McKnight vào năm 1993 và tham gia ủy ban giải thưởng học giả vào năm 2006. Cô đảm nhận vị trí chủ tịch ủy ban học giả vào năm 2010 và tham gia hội đồng Quỹ tài trợ McKnight vào thời điểm đó. Ngoài ra, Allison còn là người cố vấn tuyệt vời cho các nhà khoa học trẻ.

Để tôn vinh trí nhớ của cô ấy, vào năm 2015, hội đồng Quỹ tài trợ McKnight đã thành lập Học bổng Allison J. Doupe cho các tiến sĩ. Giải thưởng bao gồm lời mời tham dự Hội nghị thường niên của Quỹ tài trợ McKnight và cơ hội trình bày một tấm áp phích về nghiên cứu của họ tại buổi họp mặt. Doupe Fellows được đề cử bởi một nhà thần kinh học McKnight đang tham dự hội nghị.

Xem nghiên cứu sinh

2024

 • Stephen Zhang – Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess
 • Sasha Fulton - Đại học Columbia
 • Andrea Cuentas-Condori - Đại học Yale
 • Monique Mendes - Đại học Stanford

2023

 • Mora Ogando - Đại học California, Berkeley
 • Kelsie Eichel - Đại học Stanford
 • Klibaite Ugne – Đại học Harvard

2022

 • Adriene Otapalik – Đại học Rockefeller
 • Zachary Pennington - Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai
 • Chris Zimmerman - Đại học Princeton
 • Kaela Singleton – Đại học Emory

2020

 • David Kastner – UC San Francisco
 • Yoav Livneh – Trường Y Harvard
 • Allison Bond - Đại học Pennsylvania
 • Adam Calhoun - Đại học Princeton
 • Marie Suver - Đại học New York

Học bổng Pecot

Quỹ McKnight Endowment for Neuroscience Pecot Fellowship là một chương trình cố vấn được đặt tên để vinh danh người bạn và đồng nghiệp của chúng tôi, Matthew Pecot, người đã qua đời vào năm 2019. Matthew là một nhà khoa học thần kinh xuất sắc tại Trường Y Harvard và là Người được trao giải Học giả McKnight năm 2017. Ông đã nhận được giải thưởng McKnight cho công trình xác định các nguyên tắc phân tử làm cơ sở cho tính đặc hiệu của khớp thần kinh. Công trình McKnight của Matthew đã góp phần xác định các khiếm khuyết trong kết nối thần kinh, nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tâm thần thần kinh.

Hội đồng MEFN đã phát triển Học bổng McKnight Pecot để giải quyết tình trạng thiếu cơ hội cho sinh viên đại học từ các cộng đồng ít được đại diện trong quá trình tham gia các chương trình sau đại học về khoa học thần kinh. đồng chí Pecot được đề cử bởi Người được trao giải MEFN và có đặc quyền thực hiện nghiên cứu bên trong phòng thí nghiệm của người được trao giải trong suốt một năm. Họ cũng được mời tham dự Hội nghị thường niên của Quỹ tài trợ McKnight.

Xem nghiên cứu sinh

2024

 • Bianca Frias – Viện Salk
 • Jailah Mitchell - Đại học Stanford
 • Buyong Kim – Đại học Columbia
 • Princesa Herrera – Đại học Colorado Denver
 • Alana Ferguson - Đại học Princeton
 • Liliana Germain - Đại học Syracuse

2023

 • Gonzalo Alarcon - Đại học Columbia
 • Sam Sabaat – Đại học California, Berkeley
 • Xiomara McDonald – Đại học Johns Hopkins
 • Diego Vila Pena - Đại học bang Texas
 • Maya del Luis - Viện Công nghệ California

2022

 • Mark Lewis – Đại học Michigan
 • Anthony Moussa - Đại học Washington
 • Emma Odom - Đại học Boston
 • Aramis Tanelus - Đại học New York
 • Villalobes Andres – Viện Công nghệ Georgia

2021

 • Omalys Biggs Rodriquez - Đại học bang Texas
 • Naomi Codrington - Cao đẳng CUNY Lehman
 • Fabilha Hussain -City College of NY
 • Amamris Lewis - Đại học Stanford
 • Ashley Medina - Đại học New York

Chương trình ngừng

Giải thưởng công nghệ

Ngừng sản xuất vào năm 2022

memory-and-cognitive-disorder-awards

Giải thưởng về rối loạn nhận thức và trí nhớ

Ngừng sản xuất vào năm 2020

light pink and blue microscope cell

Giải thưởng rối loạn não

Ngưng vào năm 2012

green and blue cells under a microscope

Giải thưởng điều tra viên

Ngưng vào năm 2002

microscope picture of two organs connected

Giải thưởng điều tra viên cao cấp

Ngưng vào năm 1999

Tiếng Việt