Bỏ qua nội dung

Giải thưởng học giả

Giải thưởng McKnight Scholar hỗ trợ các nhà khoa học thần kinh trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Giải thưởng học giả hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, những người: có bằng MD và / hoặc Ph.D. trình độ; đã hoàn thành đào tạo sau tiến sĩ chính thức; và thể hiện cam kết với khoa học thần kinh. Quỹ hỗ trợ đặc biệt tìm kiếm các ứng viên làm việc về các vấn đề mà nếu được giải quyết ở cấp độ cơ bản, sẽ có tác động ngay lập tức và đáng kể đến các vấn đề liên quan đến lâm sàng.

Học giả McKnight đã tạo ra một số phát hiện chính về khoa học thần kinh, bao gồm:

  • Việc phát hiện ra các thụ thể mã hóa các giác quan của mùi, vị và đau nhiệt.
  • Cấu trúc tinh thể đầu tiên của một trong những kênh ion điều khiển tính dễ bị kích thích của tế bào thần kinh.
  • Việc phát hiện ra các yếu tố thần kinh thúc đẩy sự tồn tại của tế bào thần kinh.
  • Việc xác định các phân tử thúc đẩy tăng trưởng và tái tạo sợi trục trong hệ thống thần kinh.
  • Việc phát hiện ra protein trong các đầu dây thần kinh làm trung gian giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh.
  • Việc xác định các gen kiểm soát bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn.

Mỗi năm, có tới sáu học giả được chọn để nhận hỗ trợ ba năm. Hiện tại, giải thưởng là 75.000 đô la mỗi năm. Quỹ có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ tạo điều kiện phát triển chương trình nghiên cứu của Học giả, nhưng không phải cho chi phí gián tiếp.

Giải thưởng học giả đã được trao hàng năm kể từ năm 1977. Chúng là phương tiện sớm nhất để hỗ trợ nghiên cứu khoa học thần kinh. Năm 1999, khi sửa đổi chương trình giải thưởng, hội đồng Quỹ Endowment tiếp tục trao giải thưởng học giả nhưng với mục tiêu mới là giải quyết các vấn đề với ý nghĩa lâm sàng sắp xảy ra.

Tiếng Việt