Bỏ qua nội dung

Giải thưởng học giả

Giải thưởng McKnight Scholar hỗ trợ các nhà khoa học thần kinh trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Giải thưởng Học giả McKnight được trao cho các nhà khoa học trẻ đặc biệt đang trong giai đoạn đầu thành lập phòng thí nghiệm độc lập và sự nghiệp nghiên cứu. Mục đích của chương trình là thúc đẩy sự cam kết của các nhà khoa học này trong việc nghiên cứu những nghề nghiệp sẽ có tác động quan trọng đến việc nghiên cứu não bộ. Chương trình tìm cách hỗ trợ các nhà khoa học cam kết cố vấn các nhà khoa học thần kinh từ các nhóm không có đại diện ở tất cả các cấp độ đào tạo. Các ứng viên cho Giải thưởng Học giả McKnight phải chứng minh khả năng giải quyết các vấn đề quan trọng trong khoa học thần kinh, có thể bao gồm việc dịch từ nghiên cứu cơ bản sang thực hành lâm sàng. Họ phải thể hiện cam kết đối với một môi trường phòng thí nghiệm bình đẳng và hòa nhập.

Học giả McKnight đã tạo ra một số phát hiện chính về khoa học thần kinh, bao gồm:

  • Việc phát hiện ra các thụ thể mã hóa các giác quan của mùi, vị và đau nhiệt.
  • Cấu trúc tinh thể đầu tiên của một trong những kênh ion điều khiển tính dễ bị kích thích của tế bào thần kinh.
  • Việc phát hiện ra các yếu tố thần kinh thúc đẩy sự tồn tại của tế bào thần kinh.
  • Việc xác định các phân tử thúc đẩy tăng trưởng và tái tạo sợi trục trong hệ thống thần kinh.
  • Việc phát hiện ra protein trong các đầu dây thần kinh làm trung gian giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh.
  • Việc xác định các gen kiểm soát bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn.

Mỗi năm, tối đa mười học giả được chọn để nhận hỗ trợ ba năm. Hiện tại, giải thưởng là $75.000 mỗi năm. Ngân quỹ có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào để tạo điều kiện phát triển chương trình nghiên cứu của Học giả, nhưng không được sử dụng cho các chi phí gián tiếp.

Quyền sở hữu trí tuệ có được từ nghiên cứu—bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, quy trình hoặc công thức—sẽ là quyền của tổ chức tài trợ trong phạm vi các chính sách đó yêu cầu. Thông tin thu được từ nghiên cứu sẽ được công bố dưới hình thức có sẵn cho công chúng quan tâm và cung cấp cho công chúng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

Giải thưởng học giả đã được trao hàng năm kể từ năm 1977. Chúng là phương tiện sớm nhất để hỗ trợ nghiên cứu khoa học thần kinh. Năm 1999, khi sửa đổi chương trình giải thưởng, hội đồng Quỹ Endowment tiếp tục trao giải thưởng học giả nhưng với mục tiêu mới là giải quyết các vấn đề với ý nghĩa lâm sàng sắp xảy ra.

Tiếng Việt