Bỏ qua nội dung

Giải thưởng thần kinh học về rối loạn não

Giải thưởng McKnight Neurobiology of Brain Disorders (Giải thưởng NBD) hỗ trợ các nhà khoa học làm việc để áp dụng kiến thức đạt được thông qua nghiên cứu cơ bản đối với chứng rối loạn não của con người và thể hiện cam kết đối với môi trường phòng thí nghiệm bình đẳng và hòa nhập.

Each year, up to four awards are given. Awards provide $100,000 per year for three years. Funds may be used toward a variety of research activities. They may not be used for the recipient’s salary.

Intellectual Property rights resulting from the research—including patents, copyrights, processes, or formulae—will be the rights of the sponsoring institution to the extent required by such policies. The information derived from the research will be published in a form that is available to the interested public and made available to the public on a nondiscriminatory basis.

Sử dụng quỹ giải thưởng

Chúng tôi quan tâm đến các đề xuất giải quyết các cơ chế sinh học của các rối loạn thần kinh và tâm thần. Điều này bao gồm các đề xuất cung cấp những hiểu biết cơ học về các chức năng thần kinh ở cấp độ tiếp hợp, tế bào, phân tử, di truyền hoặc hành vi trên các loài khác nhau, bao gồm cả con người và các sinh vật mô hình động vật có xương sống và không xương sống. Một lĩnh vực mới được quan tâm là sự đóng góp của môi trường vào các rối loạn não. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các đề xuất kết hợp các phương pháp tiếp cận mới và những đề xuất cung cấp các con đường tiềm năng cho các can thiệp điều trị. Các ứng dụng hợp tác và liên ngành được khuyến khích.

Những đóng góp của môi trường đối với chứng rối loạn não

Căng thẳng môi trường đầu đời là một yếu tố tác động mạnh mẽ đến các rối loạn thần kinh và tâm thần sau này. Các nghiên cứu cho thấy các cộng đồng da màu có nguy cơ cao hơn đối với những tác nhân gây căng thẳng này, bao gồm từ môi trường (ví dụ như khí hậu, dinh dưỡng, tiếp xúc với hóa chất, ô nhiễm) đến xã hội (ví dụ: gia đình, giáo dục, nhà ở, nghèo đói). Từ góc độ lâm sàng, việc hiểu các yếu tố môi trường góp phần gây ra bệnh não như thế nào là điều cần thiết để phát triển các liệu pháp điều trị hiệu quả.

Vì năm 2023 là năm đầu tiên của trọng tâm bổ sung mới này, chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi về mức độ liên quan của một đề xuất nghiên cứu cụ thể với trọng tâm này.

Tiếng Việt