ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຜູ້ນໍາ

ຄະ​ນະ​ອໍາ​ນວຍ​ການ

Anthony Movshon, ປະລິນຍາເອກ, ປະທານປະເທດ
Kelsey Martin, MD, ປະລິນຍາເອກ, ຮອງປະທານ
Dana Anderson
Catherine Dulac, Ph.D.
Stephanie Duffy
Michael Ehlers, MD, Ph.D.
Ming Guo, MD, Ph.D.
Richard Mooney, Ph.D
Markus Meister, Ph.D.
Leslie Vosshall, Ph.D.

ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ

Neurobiology ຂອງລາງວັນຜິດປົກກະຕິສະຫມອງ

Ming Guo, MD, Ph.D. , Chair
Susanne Ahmari, MD, Ph.D.
Gloria Choi, Ph.D.
André Fenton, ປະລິນຍາເອກ.
Joseph G. Gleeson, MD
Tom Lloyd, MD, ປະລິນຍາເອກ.
Michael Shadlen, MD, Ph.D.

ລາງວັນ Scholar

Marlene Cohen, Ph.D.
Richard Mooney, Ph.D., ປະທານ
Gordon Fishell, PhD
Mark Goldman, Ph.D.
Yishi Jin, Ph.D.
Jennifer Raymond, Ph.D.
Vanessa Ruta, ປະລິນຍາເອກ.

ພາສາລາວ