ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Neurobiology ຂອງລາງວັນຜິດປົກກະຕິສະຫມອງ

ລາງວັນ McKnight Neurobiology of Brain Disorders Award (NBD Award) ຊ່ວຍເຫຼືອນັກວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສະຫມອງຂອງມະນຸດ, ແລະຜູ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີຄວາມສະເຫມີພາບແລະລວມ.

ໃນແຕ່ລະປີ, ສູງເຖິງ 4 ລາງວັນ. ລາງວັນໃຫ້ $100,000 ຕໍ່ປີສໍາລັບສາມປີ. ເງິນທຶນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບເງິນເດືອນຂອງຜູ້ຮັບ.

ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າ - ລວມທັງສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ຂະບວນການ, ຫຼືສູດ - ຈະເປັນສິດຂອງສະຖາບັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບທີ່ມີໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ສົນໃຈແລະເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະບົນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຈໍາແນກ.

ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນລາງວັນ

ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ແກ້ໄຂກົນໄກທາງຊີວະພາບຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurological ແລະ psychiatric. ນີ້ລວມມີຂໍ້ສະເຫນີທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານກົນໄກກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ທາງ neurological ໃນລະດັບ synaptic, cellular, molecular, genetic ຫຼືພຶດຕິກໍາໃນທົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ລວມທັງມະນຸດແລະສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງແລະສິ່ງມີຊີວິດແບບບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ. ພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມໃຫມ່ທີ່ຫນ້າສົນໃຈແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສະຫມອງ. ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະໃນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ລວມເອົາວິທີການໃຫມ່ແລະໃນຜູ້ທີ່ສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການແຊກແຊງການປິ່ນປົວ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮ່ວມມືແລະຂ້າມລະບຽບວິໄນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້.

ການປະກອບສ່ວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສະຫມອງ

ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄວອາຍຸເປັນປັດໄຈກໍາຈັດຄວາມຜິດກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ຈິດຕະສາດຕໍ່ມາ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊຸມຊົນທີ່ມີສີແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມ (ເຊັ່ນ: ສະພາບອາກາດ, ໂພຊະນາການ, ການສໍາຜັດກັບສານເຄມີ, ມົນລະພິດ) ກັບສັງຄົມ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຄອບຄົວ, ການສຶກສາ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຄວາມທຸກຍາກ). ຈາກທັດສະນະທາງດ້ານຄລີນິກ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດສະຫມອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ເນື່ອງຈາກ 2023 ເປັນປີທໍາອິດຂອງຈຸດສຸມເພີ່ມເຕີມໃຫມ່ນີ້, ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງການສະເຫນີການຄົ້ນຄວ້າໂດຍສະເພາະກັບຈຸດສຸມນີ້.

ພາສາລາວ